Forfatter: mail@bartholine.dk

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 9. april 2024. 
Hos Lars i have 128.  Deltagere:  Peter, Lars, Jeppe, Bente og Charlotte Afbud:  Lisa og Rene  Dagsorden:  Næste bestyrelsesmøde er den 14. maj med havesyn kl. 16.00 og efterfølgende bestyrelsesmøde [...]
Read More
Referat fra bestyrelsesmøde 2. marts 2024 (ny bestyrelse)
2. marts 2024 kl. 14.30.  Mødet afholdt hjemme hos Charlotte.  Tilstede:  Lisa, Rene, Bente, Lars, Peter og Charlotte.Afbud: Jeppe.  Der er sendt mails til containervagterne om de ønsker opgaven denne [...]
Read More
Ordinær generalforsamling 2024
Haveforeningen Bartholine Jørgensens Minde Torsdag den 8. februar kl. 19.00 i Haraldslund Til generalforsamlingen var der 41 stemmeberettigede. 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg. 2. Bestyrelsens beretning: Tak for [...]
Read More
Bestyrelsesmøde, 11. oktober
Deltagere:  Lars, Jeppe, Kit og Charlotte  Afbud: Lotte, Lisa og Jill  Afholdt hos Lars i nr. 128 Vandlukning  Vandlukning bliver den 28. oktober klokken 12. Vi mødes ved indgangen og [...]
Read More
Hestemøg
Nu på lørdag (den 30. september) kører Charlotte rundt i vores haveforening med en trailerfuld hestemøg, så I kan få organisk gødning i haverne kvit og frit. Leveringen vil ske [...]
Read More
Bestyrelsesmøde Bartholine Jørgensens Minde den 13. september 2023
Afholdes hos Lisa, have 3 Deltagere:  Jeppe, Charlotte, Lars, Kit, Jill, Lisa og Lotte Referat Containere Veje Tavle ved molokker Jubilæum Hestemøg Adresser i kolonihaveforeningen Vandlukning Generalforsamling  Det næste møde [...]
Read More
Bestyrelsesmøde den 9. august 2023
Afholdes hos Lars, have 128 Deltagere:  Lotte, Jill, Charlotte, Kit, Jeppe og LarsAfbud: Lisa  Referat Glascontainer ved molokkerne: Generalforsamling: Vandaflæsning: Ny infotavle: Afhøvling af veje: Rotter: Det næste møde er [...]
Read More
Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 12. juli 2023
Deltagere:  Charlotte og Lars  Afbud:  Lisa, Jeppe, Lotte, Kit og Jill  Havesyn og hækkeklipning:  De fleste er nået i mål, dog er flere hække alt for brede. Det skal være [...]
Read More
Bestyrelsesmøde Bartholine Jørgensens Minde den 14. juni 2023
Afholdes hos Kit, have 6 Deltagere:  Jeppe, Charlotte, Jill, Lisa og KitAfbud: Lars og Lotte Referat Havesyn Vi har i dag gået det månedlige havesyn. Vi oplever, at de fleste [...]
Read More
Bestyrelsesmøde Bartholine Jørgensens Minde den 10. maj 2023
Afholdes hos Lotte, have 134 Deltagere:  Jeppe, Charlotte, Lars, Kit, Lisa og LotteAfbud: Jill Referat Høvling af veje Molokker Ventelister Havesyn Hestemøg  Hjertestarter Det næste møde er hos Kit i [...]
Read More
Events