Forfatter: mail@bartholine.dk

Bestyrelsesmøde d. 11. maj
Afholdes hos Jill i have nr. 7 Deltagere: Lotte, Kit, Lisa, Jill, Lars og Charlotte  Afbud: Jeppe   Referat:  1.     Havesyn:a.     Vær opmærksom på at fylde hullerne i [...]
Read More
Bestyrelsesmøde Bartholine Jørgensens Minde den 13. april 2022
Afholdes hos Lars, have 128 Deltagere:  Jeppe, Lisa, Lars og Charlotte  Referat:  Der er havesyn d. 11. maj, hvor der vil være fokus på, at der er lagt grus i [...]
Read More
Bestyrelsesmøde, d. 6. marts 2022
Afholdes hos Charlotte  Deltagere:  Lotte, Kit,  Jeppe, Lisa, Jill, Lars og Charlotte  Referat:  Det er det første møde med den nye bestyrelse, da Charlotte har været ude at rejse. Det [...]
Read More
Referat generalforsamling 2021/2022
I KaffeFairs lokaler på Strandvejen 16 Mødet er indkaldt rettidigt Til stede var 45 personer heraf 31 stemmeberettigede  Valg af dirigent, referent  Dirigent: Jesper, have 134  Referent: Kit, have 6 [...]
Read More
Bestyrelsesmøde den 12. januar, 2022
Referat  Deltagende:  Formand Charlotte Zon, kasserer Jonna Kristensen, Hedvig Godsk, Lisbeth Liv Olesen, Jeppe Astrup Suppleanter: Kit S. Jürgens  Referent: Lisbeth Liv Olesen  Referat af dagsorden:  Punkt 1. Økonomi: Regnskab [...]
Read More
Referat af bestyrelsesmøde den 8. december
Deltager: Jonna, Lisbeth, Jeppe og Charlotte Afbud: Hedvig, Lars og Kit  Økonomi Der er fortsat en lille håndfuld som mangler at betale vand. De forventes indbetalt inden for kort tid. [...]
Read More
Vandafregning
Der er nu sendt opkrævninger ud for vand 2021. Hvis du er tilmeldt betalingsservice går det helt automatisk. Hvis ikke, skal du være opmærksom på, at opkrævningen kommer med Post [...]
Read More
Sæsonen er slut!
Sæsonen er slut, og i perioden november.-april er der jvnf vores vedtægter og almindelige bestemmelser for Aalborg Kommune, ikke tilladt at opholde sig i haven mellem 21 og 06.
Read More
Vandaflæsning
Nu slutter denne sæson snart… Lørdag den 30. oktober klokken 12.00 lukker vi for vandet, og der er tid for vandaflæsning Senest mandag den 1.november skal du indberette din aflæsning [...]
Read More
Bestyrelsesmøde den 8. september 2021
Deltagende: Hedvig, Jeppe, Jonna, Charlotte, Lisbeth, Kit, Lars Referent: Hedvig  Referat:  Havesyn: Der er konstateret en del haver, hvor ukrudtslugningen, hækklipning samt ukrudt i midten af vejen er smuttet. Der [...]
Read More
Events