Forfatter: mail@bartholine.dk

Vandafregning
Der er nu sendt opkrævninger ud for vand 2021. Hvis du er tilmeldt betalingsservice går det helt automatisk. Hvis ikke, skal du være opmærksom på, at opkrævningen kommer med Post [...]
Read More
Sæsonen er slut!
Sæsonen er slut, og i perioden november.-april er der jvnf vores vedtægter og almindelige bestemmelser for Aalborg Kommune, ikke tilladt at opholde sig i haven mellem 21 og 06.
Read More
Vandaflæsning
Nu slutter denne sæson snart… Lørdag den 30. oktober klokken 12.00 lukker vi for vandet, og der er tid for vandaflæsning Senest mandag den 1.november skal du indberette din aflæsning [...]
Read More
Bestyrelsesmøde den 8. september 2021
Deltagende: Hedvig, Jeppe, Jonna, Charlotte, Lisbeth, Kit, Lars Referent: Hedvig  Referat:  Havesyn: Der er konstateret en del haver, hvor ukrudtslugningen, hækklipning samt ukrudt i midten af vejen er smuttet. Der [...]
Read More
Bestyrelsesmøde den 11. August 2021
Deltagende: Hedvig, Jeppe, Jonna og Charlotte  Afbud: Lars og Kit og Lisbeth Referent: Hedvig  Referat:  Havesyn: Der er konstateret en del haver, hvor ukrudtslugningen er smuttet. Der er udsendt en [...]
Read More
Bestyrelsesmøde den 14.juli 2021
Deltagende:  Charlotte, Jonna, Lisbeth Liv,  Suppleanter: Kit og Lars Fraværende: Hedvig og Jeppe Referent: Lisbeth Liv  Referat af dagsorden:  Punkt 1. Havesyn: Enkelte haver bagud med ukrudt og hæk – [...]
Read More
Bestyrelsesmøde den 9. juni 2021
Deltagende: Hedvig, Jeppe, Lisbeth, Jonna og Charlotte  Afbud: Lars og Kit  Referent: Hedvig  Referat:  Punkt. 1: Havesyn: Der er udsendt en mail til de haver, der ikke har hakket for [...]
Read More
Venteliste til køb af kolonihave
Vi har oprettet en venteliste til køb af kolonihaver. Mere info herom og link til opskrivning kan findes ved af følge nedenstående link eller igennem fanen “Køb en kolonihave”. https://bartholine.dk/koeb-en-kolonihave/ [...]
Read More
Bestyrelsesmøde den 12.maj 2021
Deltagende:  Formand Charlotte Zon, kasserer Jonna Kristensen, Lisbeth Liv Olesen, Jeppe Astrup, Lars Nicolajsen Afbud: Hedvig Godsk Referent: Lisbeth Liv Olesen  Referat af dagsorden:  Punkt 1. Havesyn: Vi må desværre [...]
Read More
Bestyrelsesmøde den 26. april 2021
Deltagende:  Formand Charlotte Zon, kasserer Jonna Kristensen, Hedvig Godsk, Lisbeth Liv Olesen, Jeppe Astrup Suppleanter: Kit S. Jürgens Referent: Lisbeth Liv Olesen Referat af dagsorden: Punkt 1. Økonomi : Regnskab [...]
Read More
Events