• den 11. april 2018

Nyt omkring affaldssortering

Så er der nyt omkring den fremtidige affaldshåndtering i vores haveforening.

Som forventet sker der i år nogle ændringer i den måde, vi fremadrettet skal bortskaffe vores affald på. De gamle containere er sendt på pension og Aalborg Renovation har åbnet for mere affaldssortering fra byens kolonihaver – helt i tråd med den generelle udvikling i vestbyen og Aalborg Kommunes målsætning om, at en større del af byens affald skal genanvendes. Det betyder at du fremover skal sortere dit affald, når du er i kolonihaven ♻

I forbindelse med overgangen til de nye containere, ændrer Aalborg Renovation også tømningsdagene. Fra nu af vil affald blive afhentet hver 14. dag, tidligere er det sket hver uge. Det betyder at vi får brug for flere containere, da der går længere tid mellem tømningerne. I første omgang bliver der leveret 10 containere, men vi får muligvis brug for flere – specielt i højsæsonen hvor der er fuld gang i vores 160 haver. Aalborg Renovation stiller de nye containere til rådighed for foreningen uden beregning – vi har derfor ikke udgifter til indkøb og vedligeholdelse af containerne. Fordelingen af containere kan justeres og bestyrelsen vil løbende følge behovet for flere containere. I forhold til containernes placering overvejes der forskellige løsningsmuligheder, men i første omgang vil containerne blive placeret ved hovedindgangen som de plejer.

Herunder kan du se fordelingen af containere og hvornår de tømmes:

  • 2 containere til pap/papir – tømmes tirsdag i lige uger.
  • 2 containere til plast/metal – tømmes tirsdag i lige uger.
  • 1 container til glas (står der i forvejen) – tømmes tirsdag i lige uger.
  • 6 containere til restaffald/blandet affald – tømmes onsdag i ulige uger.

Sådan sorterer du dit affald


Du finder yderligere information om affaldssortering i brochuren Genbrug din hverdag.

Kartoffelskræller og andet grønt køkkenaffald kan med fordel komme i din kompost – det bliver til noget fantastisk muld, der kan bruges som jordforbedring og til at gøde planterne i haven. Aalborg Forsyning har også lavet en brochure om hjemmekompostering, den finder du her.

Det er en myte, at affaldet blandes i skraldebilen

Når du har sorteret dit affald, sørger Aalborg Renovation for, at affaldet ikke bliver blandet sammen. En skillevæg i skraldebilen sikre, at papir/pap og plast/metal holdes adskilt. De to rum i skraldebilen kan tømmes hver for sig, så indholdet kan blive afleveret på forskellige sorteringsanlæg. Restaffald tømmes af en anden skraldebil.

Aalborg Forsyning oplyser, at de nye containere leveres hurtigst muligt.

– Bestyrelsen