Forsikring

Forsikring

Det enkelte medlem har – jfr. vedtægternes § 7.10 – pligt til at holde sin bebyggelse forsikret med mindst en brandforsikring med miljørigtig oprydningspligt, herunder også asbestforurening o.l.

Kopi af kvittering for lovlig brandforsikring skal – jfr. vedtægternes § 17.9 – senest 14 dage efter forfaldsdato afleveres til bestyrelsen.

Kollektiv forsikring
Haveselskabet har i samarbejde med TRYG etableret en kollektiv forsikring med fællespolice indeholdende følgende:

  • Bygningsbrand
  • Hus- og grundejerforsikring
  • Hus- og grundejeransvarsforsikring
  • Retshjælpforsikring (selvrisiko 10%, mindst kr. 2.500)
  • Indboforsikring (forsikringssum kr. 50.000)
  • Bortset fra retshjælp er der altså ingen selvrisiko

Forsikringen indeholder ikke: Insekt- og svampeskadeforsikring, udvidet rørskadeforsikring, udvidet stikledningsforsikring, svømmebassin, glas- og kummedækning (sidstnævnte dækkes dog ved indbrudstyveri) samt skader ved nybyggeri. Kontakt eventuelt TRYG forsikring, Frederik Bo Petersen, Tlf.: 25 32 72 77 for en tillægsforsikring.

I øvrigt gælder forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring nr. 9221.

Hvis du får brug for forsikringen

Kontakt bestyrelsens kasserer, som fremsender skadesanmeldelser gennem haveselskabet.

Hvordan bliver man tilmeldt den kollektive forsikring?

Kontakt bestyrelsens kasserer, hvis du ønsker at være med i den kollektive forsikring. Husk at du ved tilmelding selv skal sørge for opsigelse af din nuværende forsikring.