Nyttige oplysninger

Åbning og lukning af vand

Når frosten er af jorden, dvs. jorden har været frostfri i cirka 14 dage forinden, åbnes som regel vandet i slutningen af marts. I 2021 bliver det lørdag, den 27. marts. Pga. Corona bliver der i år desværre ingen samling omkring åbningen.

Havelejen

Havelejen for 2021 udgør 2150 kr. + 200 kr. til henlæggelse til vandledning. Der udsendes opkrævning for første halvdel til betaling den 1. april 2020. 2.havldel forfalder 1.august 2021. Vand 2021 betales den 1.december 2021. Se desuden betalingsdatoer for 2021 i ”Vigtige datoer til kalenderen”.

Vandure

Selvaflæsning af vandure sker digitalt via hjemmesiden eller ved brev/seddel i kassererens postkasse, have 132 senest den 1. november 2021, når vandet lukkes for
denne sæson.

Forsikring

Præmie for fællesforsikringen forfalder hvert år den 1. februar. Hvis ikke man ønsker at være tilsluttet fællesforsikringen, skal man selv sørge for den lovpligtige
brandforsikring. Husk at sende kvittering for betalt forsikring til Mail@bartholine.dk eller aflever den i postkasse have 132.

Køb og salg af haver

Hvis du ønsker at sælge din have, kan du med fordel bruge haveforeningens ”Tjekliste” på hjemmesiden. Vær opmærksom på, at det ofte tager tid at indhente alle nødvendige oplysninger, så det kan tage op til 14 dage at blive klar til en overdra- gelse. Når alle oplysninger er klar, sender du dem til vores mailadresse og så finder vi i fællesskab en dato, der passer for overdragelsen.

Hækklipning

Hækklipning sker efter gældende regler og efterses i forbindelse med haveeftersyn den 14. juli og 8. september 2021. I weekenden op til den 14. juli må motordrevne haveredskaber undtagelsesvis anvendes lørdag indtil kl. 18:00 og søndag kl. 9-12:00. Efter den 1. september må de anvendes frit.

Containerdage

Der vil også i år være mulighed for at komme af med haveaffald i opstillede contai- nere 5 gange i løbet af havesæsonen, se ”Vigtige datoer”.

Haveftersyn

Bestyrelsen efterser haver, stier, veje og hække én gang månedligt i løbet af have- sæsonen: Den 2. onsdag i månederne fra maj til september vil vi således komme rundt i haven, og vi glæder os til en hyggelig snak med jer, hvis I er hjemme.

Bestyrelsesmøder 2021 og Generalforsamling 2022

Der afholdes ordinær generalforsamling torsdag, den 10. februar 2022- forslag, der ønskes behandlet, sendes til formanden senest den 10. januar 2022. Derudover er
det muligt at sende forslag til behandling ved de ordinære bestyrelsesmøder løbende. Bestyrelsesmøderne afholdes den 2.onsdag i hver måned og referaterne lægges på www.bartholine.dk.

Dine kontaktinformationer

HUSK at melde adresseændring, ændring af emailadresser og telefonnumre senest 14 dage efter flytning til mail@bartholine.dk eller på bartholine.dk!

Ansøgninger om byggetilladelse

Bestyrelsen behandler ansøgninger om ”Tilladelse til al ny-, til- og ombygning”. Ansøgningen sendes skriftligt til mail@bartholine.dk og skal indeholde tegning med placering på grund, afstand til skel, plantegning, indretning af rum, facadetegning, placering af vinduer (alt inklusive mål). Byggeri må ikke påbegyndes uden skriftlig tilladelse fra bestyrelsen. Se eventuelt ”Byggeansøgningsguide” på hjemmesiden!