Nyttige oplysninger

Åbning og lukning af vand

Når frosten er af jorden, dvs. jorden har været frostfri i cirka 14 dage forinden, åbnes som regel vandet i slutningen af marts. I 2023 bliver det lørdag, den 25. marts, kl. 12.00, hvor vi mødes til en enkelt og en sang.

Havelejen

Havelejen for 2023 udgør 2150 kr. + 200 kr. til henlæggelse til vandledning. Der udsendes opkrævning for første halvdel til betaling den 1. april 2023. 2. halvdel forfalder 1. august 2023 Vand 2023 betales den 1. december 2023. Se desuden betalingsdatoer for 2023 i ”Vigtige datoer til kalenderen”.

Vandure

Selvaflæsning af vandure sker digitalt via hjemmesiden, pr. mail eller sms til kassereren senest den 1. november 2023, når vandet lukkes for denne sæson.

Forsikring

Præmie for fællesforsikringen forfalder hvert år den 1. februar. Hvis ikke man ønsker at være tilsluttet fællesforsikringen, skal man selv sørge for den lovpligtige
brandforsikring. Husk at sende kvittering for betalt forsikring til Mail@bartholine.dk eller aflevere den i postkasse have 3 eller 8.

Køb og salg af haver

Hvis du ønsker at sælge din have, kan du med fordel bruge haveforeningens ”Tjekliste” på hjemmesiden. Vær opmærksom på, at det ofte tager tid at indhente alle nødvendige oplysninger, så det kan tage op til 14 dage at blive klar til en overdragelse. Når alle oplysninger er klar, sender du dem til vores mailadresse, og så finder vi i fællesskab en dato for åbent hus, hvor vores venteliste medlemmer bliver indkaldt.

Hækklipning

Hækklipning sker efter gældende regler og efterses i forbindelse med havesyn den 12. juli og 13. september 2023. I weekenden op til den 12.. juli må motordrevne haveredskaber undtagelsesvis anvendes lørdag indtil kl. 18:00 og søndag kl. 9-12:00. Efter den 1. september må de anvendes frit.

Containerdage

Der vil også i år være mulighed for at komme af med haveaffald i opstillede containere 5 gange i løbet af havesæsonen, se ”Vigtige datoer”.

Haveftersyn

Bestyrelsen efterser haver, stier, veje og hække én gang månedligt i løbet af have- sæsonen: Den 2. onsdag i månederne fra maj til september vil vi således komme rundt i haven, og vi glæder os til en hyggelig snak med jer, hvis I er hjemme.

Bestyrelsesmøder 2023 og Generalforsamling 2024

Der afholdes ordinær generalforsamling torsdag, den 8. februar 2024 – forslag, der ønskes behandlet, sendes til formanden/foreningen senest den 8. januar 2024. Derudover er det muligt at sende forslag til behandling ved de ordinære bestyrelsesmøder løbende. Bestyrelsesmøderne afholdes den 2. onsdag i hver måned og referaterne lægges på www.bartholine.dk.

Dine kontaktinformationer

HUSK at melde adresseændring, ændring af e-mailadresser og telefonnumre senest 14 dage efter flytning til mail@bartholine.dk eller på bartholine.dk!

Ansøgninger om byggetilladelse

Bestyrelsen behandler ansøgninger om ”Tilladelse til al ny-, til- og ombygning”. Ansøgningen sendes skriftligt til mail@bartholine.dk og skal indeholde tegning med placering på grund, afstand til skel, plantegning, indretning af rum, facadetegning, placering af vinduer (alt inklusive mål). Byggeri må ikke påbegyndes uden skriftlig tilladelse fra bestyrelsen. Se eventuelt ”Byggeansøgningsguide” på hjemmesiden!

Få mange flere nyttige oplysninger, gode råde og tips samt mulighed for at se fælles arrangementer på www.bartholine.dk, haveforeningens opslagstavler eller haveforeningens Facebook-gruppe ”Bartholines Venner”.