Kategori: Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøde den 8. september 2021
Deltagende: Hedvig, Jeppe, Jonna, Charlotte, Lisbeth, Kit, Lars Referent: Hedvig  Referat:  Havesyn: Der er konstateret en del haver, hvor ukrudtslugningen, hækklipning samt ukrudt i midten af vejen er smuttet. Der [...]
Read More
Bestyrelsesmøde den 11. August 2021
Deltagende: Hedvig, Jeppe, Jonna og Charlotte  Afbud: Lars og Kit og Lisbeth Referent: Hedvig  Referat:  Havesyn: Der er konstateret en del haver, hvor ukrudtslugningen er smuttet. Der er udsendt en [...]
Read More
Bestyrelsesmøde den 14.juli 2021
Deltagende:  Charlotte, Jonna, Lisbeth Liv,  Suppleanter: Kit og Lars Fraværende: Hedvig og Jeppe Referent: Lisbeth Liv  Referat af dagsorden:  Punkt 1. Havesyn: Enkelte haver bagud med ukrudt og hæk – [...]
Read More
Bestyrelsesmøde den 9. juni 2021
Deltagende: Hedvig, Jeppe, Lisbeth, Jonna og Charlotte  Afbud: Lars og Kit  Referent: Hedvig  Referat:  Punkt. 1: Havesyn: Der er udsendt en mail til de haver, der ikke har hakket for [...]
Read More
Bestyrelsesmøde den 12.maj 2021
Deltagende:  Formand Charlotte Zon, kasserer Jonna Kristensen, Lisbeth Liv Olesen, Jeppe Astrup, Lars Nicolajsen Afbud: Hedvig Godsk Referent: Lisbeth Liv Olesen  Referat af dagsorden:  Punkt 1. Havesyn: Vi må desværre [...]
Read More
Bestyrelsesmøde den 26. april 2021
Deltagende:  Formand Charlotte Zon, kasserer Jonna Kristensen, Hedvig Godsk, Lisbeth Liv Olesen, Jeppe Astrup Suppleanter: Kit S. Jürgens Referent: Lisbeth Liv Olesen Referat af dagsorden: Punkt 1. Økonomi : Regnskab [...]
Read More
Bestyrelsesmøde 07.10.20
Referat Bestyrelsesmøde 07.10.20 Afbud: Jeppe Deltagere: Lisbeth, Lars, Jonna, Kit, Hedvig og Charlotte Økonomi. Jordlejen til kommunen er steget i år med 11.000kr. Ved en ny og mere præcis opmåling af [...]
Read More
Bestyrelsesmøde onsdag den 9 september 2020
Deltagere: Jeppe, Hedvig, Lisbeth, Lars, Kit og Charlotte.  Bestyrelsesmødet er afholdt hos Charlotte i have nr. 8.  1.  Økonomi: vi følger budgettet, intet nyt at berette.  2. Havesyn: 7 haver [...]
Read More
Bestyrelsesmøde, onsdag d. 12.08.20
Bartholine Jørgensens Minde  Referat af bestyrelsesmøde d 12.08.20  Til stede: Charlotte, Lisbeth, Hedvig, Lars, Jeppe og Jonna 1. Økonomi Der er indkøbt den manglende batteribeholder ved molokkerne, den opsættes snarest [...]
Read More
Bestyrelsesmøde, onsdag den 8. juli 2020
Referat af bestyrelsesmøde Bartholine Jørgensens Minde, Aalborg. Onsdag den 8. juli 2020 Deltagere til mødet: Charlotte, Jonna, Jeppe, Lisbeth, Lars, Hedvig og Kit Punkter til dagsorden  Økonomi Der er intet [...]
Read More
Events