• den 9. marts 2024

Referat fra bestyrelsesmøde 2. marts 2024 (ny bestyrelse)

2. marts 2024 kl. 14.30. 

Mødet afholdt hjemme hos Charlotte. 

Tilstede: 

Lisa, Rene, Bente, Lars, Peter og Charlotte.
Afbud:

Jeppe. 

  1. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen februar – Lisa udskriver ny det rettede referat og så skal formand, dirigent og referent underskrive det, hvor efter det bliver tilgængeligt på hjemmesiden. 
  1. Nyttige oplysninger – er nu opdateret og vil være tilgængelig på hjemmesiden indenfor kort tid. Vi har flyttet dagen for havesyn til den anden tirsdag i måneden, da det passer bedst den nye bestyrelse. 
  1. Rollefordeling – Bente har påtaget sit sekretær opgaven. Rene har taget container opgaven, mhp. At finde nyt firma til at varetage denne opgave, hvis muligt. Afhøvling af grusvejene – er Jeppe ansvarlig for at samarbejde med og sikre vi får de bedst afhøvlede veje. 
  1. Afklaring af diverse praktiske opgaver –
    Der er bestilt dagrenovation for sæson 2024.
    Kredsen er kontaktet ang. Besøg af en havemand med henblik på at beskære træer. 

Der er sendt mails til containervagterne om de ønsker opgaven denne sæson. 

Der er arrangeret vandåbning den 30/3 – 2024 kl. 12.00.

Samt drøftelser omkring bestyrelsesarbejde fremadrettet. 

Der er lavet aftale omkring næste møde tirsdag den 9. april hos Lars. 

Vi er alle spændte og glæder os til en skøn ny sæson i Verdens bedste haveforening. 

Godt forår til jer alle 🙂

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen