• den 18. april 2024

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 9. april 2024. 

Hos Lars i have 128. 

Deltagere: 

Peter, Lars, Jeppe, Bente og Charlotte

Afbud: 

Lisa og Rene 

Dagsorden: 

  1. Havekonsulent – på generalforsamlingen blev der ytret ønske om at der kunne komme en havekonsulent og give tip og trick til beskæring af træer mv. Bente kontakter denne omkring detaljer og melder ud når der er konkret dato mv. I opslagstavlen og på Facebook. 
  2. Container – der arbejdes stadig på at finde et nyt firma, dog var det Marius Pedersen vi brugte til første omgang container dag. 
  3. Grusvejene – vi arbejder på at finde et firma som kan afhøvle, som vi plejer i foråret. Vi vil i bestyrelsen igen have fokus på, om det senere på sæsonen giver mening at få høvlet en ekstra gang. 
  4. Økonomi udgår, men Lisa har skrevet i forbindelse med afbud, at vi følger budgettet som planlagt. 
  5. Orientering fra repræsentantskabsmøde – ingen informationer som har betydning for os i BJM. 

Næste bestyrelsesmøde er den 14. maj med havesyn kl. 16.00 og efterfølgende bestyrelsesmøde hos Charlotte i nr. 8. 

Vi nyder at sæson 2024 er i gang og vi kan mærke foreningen summer af liv. 

Vær opmærksom på at ved første havesyn i maj, vil der være fokus på lugning langs hækken, som altid, også ind mod naboen og indtil naboer bag i haven. 

Samt huller i vejene. 

Forårshilsner fra 
Bestyrelsen