• den 24. maj 2024

Referat af bestyrelsesmøde, tirsdag den 14. maj

Holdt hos Charlotte. 

Deltagere: Lisa, Jeppe, Rene, Peter, Bente og Charlotte 

Afbud: Lars 

Dagsorden: 

  1. Havesyn – fuldstændig fantastisk at nærmest alle var i mål. Det var så få den var smuttet for, det har vi i bestyrelsen aldrig prøvet før. Samtidigt er havesyn flyttet fra onsdag til tirsdag og på trods af det, så, så det det bare så flot ud! Godt gået. 
  1. Container – vi prøver nyt firma. Det er åben containere og det fungerer umiddelbart super fint, og hvis prisen er acceptabel, vil vi prøve med det firma i fremtiden. Det kan dog kun fungere hvis vi kun bruger containerne til haveaffald. 
  1. Grusvejene – og høvling af disse. Vi er dialog med nyt firma der arbejdes på at få høvlet og tromlet vejene indenfor den nærmeste fremtid. Det fritager dog ikke for at man skal fylde i sine huller ud til midten af vejen. Der er nogle steder hvor der mangler og der er mange huller, til stor gene for biler, cykler mv. 
  1. Ventelisten – en kort opdatering. Vi har optag igen den 1. juni og da vi oplever at det er meget svingende hvor mange der deltager i åbent hus, og vi foretrækker at få solgt til ventelisten, vil vi optage dem som henvender sig 1. juni og ikke kun indtil listen er fyldt. Så listen forventes at ligge mellem 50-60 personer, men det er ikke erfaringen at det så er svært at få en have, og vi oplever fortsat at nogle må sælge udenom ventelisten. Hvis nogen ønsker info om ventelisten, da henvis til hjemmesiden, hvor det er beskrevet hvordan man kommer på ventelisten. 
  1. Økonomi – kort status. Vi følger budgettet. Der er fortsat flere der hver gang der skal betales haveleje at der skal rykkes. Derfor opfordres der til at få tilmeldt sine regninger til PBS. 

Ydermere vil der blive rettet på hjemmesiden om at der ved salg – når alle informationerne er landet hos bestyrelsen, vil der gå op til 14 dage før en overdragelse kan ske. Ved de fleste køb er folk utrolig utålmodige for at komme i gang i deres nye have, men papirarbejdet skal laves og findes en dato som passer bestyrelsen, som også har arbejde mv. Derfor optil 14 dages frist på overdragelse. 

  1. Vurdering af haver – det er drøftet at det er utrolig svært at lave vurderinger i vintermånederne, pga. mørket og at det som udgangspunkt ikke er muligt i vintermånederne fremadrettet. Ved helt særlige omstændigheder, som fraflytning fra kommunen, kan det blive nødvendigt. Kontakt gerne bestyrelsen hvis du er i tvivl.
  1. Drøftelse i bestyrelsen om det at have kolonihave. Vi var alle enige om at man ikke kun har kolonihave fra april til oktober, men at man har et ansvar at holde sin kolonihave hele året. Så fyld hullerne op når de opstår, og man må også godt luge langs sine naboer inden eller mellem havesyn, hvis der er noget sniger ukrudt på vej derind. En opmærksomhed på sin hæk og hvor bred den er, er også relevant, da flere hække er utrolig brede. Så vær endelig opmærksom på dette til hækkeklip i år. 

Næste møde er hos Lisa tirsdag den 11. juni. 

Ha` et fantastisk forår! 

De Bedste Hilsner
Bestyrelsen