• den 11. december 2021

Referat af bestyrelsesmøde den 8. december

Deltager: Jonna, Lisbeth, Jeppe og Charlotte

Afbud: Hedvig, Lars og Kit 

Økonomi

Der er fortsat en lille håndfuld som mangler at betale vand. De forventes indbetalt inden for kort tid.  

Regnskab – 2020 bilag er revideret af revisorerne 

Regnskab 2021 – har vi overført tallene fra 2020, og budget 2021 ser ud til at holde. 

Generalforsamling

Vi er ved at undersøge hvor vi kan afholde generalforsamlingen. 

Diverse punkter er drøftet i bestyrelsen. 

Sket siden sidst

Vi har valgt at ændre optag på vores venteliste fra 2 gange årligt til en gang. Det bliver pr. 1/6 fremadrettet. 

Næste møde hos Lisbeth den 12/1 kl 17.00

Rigtig glædelig jul og godt nytår