• den 1. februar 2018

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

 Til H/F Bartholine Jørgensens Mindes medlemmer

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i H/F Bartholine Jørgensens Minde.
Torsdag den 15. februar 2018 kl. 19.00 hos Racing Arena Aalborg, Skydebanevej 25 (kantinen)

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning og efterfølgende debat
  3. Præmieuddeling

(Pause)

  1. Årsregnskab 2017
  2. Indkomne forslag:

Bestyrelsen indstiller følgende forslag:

a) Opdatering af §17 Ordensbestemmelser (findes her og fremlægges på generalforsamlingen)

b) Vurderingsudvalgets indtægter skal fremgå af haveforeningens regnskab.

Anne, have 19 indstiller følgende forslag:

c) Hækhøjden følger reglerne i hegnsloven (Man hjælper sin nabo, hvis vedkommende har svært ved at klippe det øverste stykke af hækken i fælles skæl)

Jill og Niels, have 7 og Jesper og Sofie, have 24 indstiller følgende forslag:

d) Da vi ønsker at holde et par høns i vores kolonihave, og vi ved, at dette er tilladt i andre kolonihaveforeninger, vil vi gerne stille forslag om at stryge ‘høns’ fra den første sætning i punktet 17.5 og i stedet tilføje et separat punkt om hold af høns. Et forslag til det nye punkt kan lyde som følgende:

5.1 Hold af høns
I haverne er det tilladt at holde op til 6 høns (haner ikke tilladt pga. støjgener), så frem dette godkendes af nabohaverne. Hønsene skal holdes i lukket indhegning og fodring skal ske således, at foderet ikke er let tilgængeligt for skadedyr. Høns må kun holdes i haver indenfor sæsonen.

e) Vi ønsker derudover at stille forslag om at ensrette vej 3 (den østlige vej). Det ønsker vi for at undgå trafikale problemer, der til tider opstår, når to biler kommer ind på vejen fra hver sin ende. Udkørsel skal fremover kun ske via den midterste vej.

Charlotte, have 121F indstiller følgende forslag:

f) Jeg kunne ønske mig at vi må anlægge græs langs Annebergvej. Det er grimt, ulækkert og svært at holde den sorte muld for vi have ejere langs vejen.

  1. Budget 2018
  2. Valg:

Valg af kasserer for en 2-årig periode (Bestyrelsen indstiller Jonna til genvalg)

Valg af 1 bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode

Valg af 1 bestyrelsesmedlem for en 1-årig periode

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for en 1-årig periode

Valg af 1 revisor for en 2-årig periode.

Valg af 2 revisorsuppleanter for en 1-årig periode

Valg af 3 vurderingsudvalgspersoner for en 1-årig periode

Valg af 2 suppleanter til vurderingsudvalget for en 1-årig periode.

  1. Eventuelt

Vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen

Jonna – Petra – Martin og Lars
Bestyrelsen
www.bartholine.dk

Ps. Indkaldelsen inkl. bilag er sendt til alle foreningens medlemmer pr. e-mail.