• den 14. september 2020

Bestyrelsesmøde onsdag den 9 september 2020

Deltagere: Jeppe, Hedvig, Lisbeth, Lars, Kit og Charlotte. 

Bestyrelsesmødet er afholdt hos Charlotte i have nr. 8. 

1.  Økonomi: vi følger budgettet, intet nyt at berette. 

2. Havesyn: 7 haver med for høj hæk, 3 haver hvor hækken var for høj og der mangler at fjerne ukrudt ud til vej og til nabo, 5 haver mangler at fjerne ukrudt til vej og nabo. Disse haver vil modtage en melding om en frist for henholdsvis hækklip og ukrudtsfjerning, såfremt det ikke bliver bragt i orden vil de modtage et gebyr. 

– Bestyrelsen gør i forbindelse med hæksyn opmærksom på at vi fremsætter et forslag til den kommende generalforsamling i februar 2021 om en frivillig hækhøjde på max 180cm

3. Orientering –  lejekontrakter: Bestyrelsen har deltaget på repræsentantskabsmøde, hvor vi er blevet forelagt et udkast til de nye lejekontrakter. Der er endnu ikke en dato for, hvornår de kommer.

4.  indretning af område ved molokker: Bestyrelsen er proces med indretning af området ved molokkerne, den nuværende infotavle vil blive flyttet hertil. 

Desuden vil vi gerne opfordre til at haverne kommer med forslag til, hvordan pladsen foran molokkerne kan bruges mest hensigtsmæssig. I kan læse mere om initiativet på facebook snarest. Indkommende forslag må gerne sendes direkte til Bestyrelsen.

5. Portalen: Bestyrelsen er i fuld gang med at samarbejde med firma ang.  ny opsætning af portalen ”Bartholine Jørgensens Minde”, det opstilles til højre for indgangen.

6. Tour de Kolonihave: Bestyrelsesformanden har deltaget på inspirationstur til andre af byens kolonihaveforeningen.

Næste bestyrelsesmøde 7.10 hos Jonna. 

Mange efterårshilsner 

Bestyrelsen