• den 13. juli 2020

Bestyrelsesmøde, onsdag den 8. juli 2020

Referat af bestyrelsesmøde

Bartholine Jørgensens Minde, Aalborg.

Onsdag den 8. juli 2020

Deltagere til mødet: Charlotte, Jonna, Jeppe, Lisbeth, Lars, Hedvig og Kit

Punkter til dagsorden 

 1. Økonomi
 • Der er intet nyt. 2. Haveleje til august
 1. Byggeansøgninger 
 • Der skal stadig søges gennem kommunen ved dokumentation af yderligere bygninger på grunden samt orientere bestyrelsen på baggrund af kommunens godkendelse. På nuværende tidspunkt har vi ikke nogen nye ansøgninger. 
 1. Affald
 • Efter længere sagsbehandling i kommunen er molokkerne kommet i brug og er allerede tømt første gang med succes.
 1. Vores nabo i Frejaparken
 • VIVA Bolig har henvendt sig, at  de ikke ønsker vi bruger deres container
 1. Skilte 
 • Indkørsel forbudt skilt mod vej 5 fjernes. Der opsættes et indkørsel forbudt skilt til vej 3, samt havenumre-skilt. ”Legende børn” skiltene opfriskes og opsættes. Der etableres en arbejdsgruppe til at lave oversigt over haver og veje – Kit og Charlotte og Jeppe og Jonna. Charlotte indkalder til første møde.
 1. Havesyn/hækkesyn
 •  Der vil komme en del henvendelser til haver, hvor hækken er for høj. Disse haver vil modtage en sms med en påmindelse om deadline for klippet hæk
 • Enkelte vil blive kontaktet med et opmærksomhedspunkt, hvor hækken er lidt for høj – de skal klippes til korrekt højde ved næste hæksyn i september. 

NÆSTE bestyrelsesmøde og havesyn er onsdag den 12. august. 

RIGTIG GOD SOMMER  

med bedste hilsner fra 

Bestyrelsen