• den 9. juli 2020

Bestyrelsesmøde Onsdag den 6. juni 2020

Deltagere: Charlotte Zon, Jonna Kristensen, Jeppe Andersen, Lisbeth Liv Olesen, Lars Nicolajsen

Afholdt i have 132 hos Jonna.

Referent: Lisbeth have 110

Dagsorden:

  1. Økonomi : Vi følger budgettet.
  • Byggeansøgninger:

Der rettes henvendelse til kommunen og når man har fået sin godkendelse fra kommunen,

sender man godkendelsen til bestyrelsen, på mail@bartholine.dk.

  • Affaldssituationen: Vi arbejder målrettet på en endelig godkendelse til vores molokker. Indgangsportalen skal hæves, så kravene er opfyldt og vi forventer arbejdet afsluttes i næste uge. HUSK der KUN må smides restaffald i små lukkede poser i restaffald. Vi er udfordret af mider – og skal have containerne renset. Såfremt nogen observere at reglerne omkring affaldshåndtering ikke overholdes, vil vi bede jer om, at smide en seddel i bestyrelsens mail eller smide i vores postkasse. Efterfølgende vil vi kontakte vedkommende og få en snak om affaldssortering – og vi LOVER din henvendelse er anonym.
  • Skiltene: Vi har drøftet skiltene og der vil igen komme skilte op med LEGENDE BØRN, Indkørsel forbudt i Midtergaden Gade 3 og fartgrænse 15 km.  VI HENSTILLER TIL AT MAN KØRER MED LAV FART. Vi har glade LEGENDE BØRN og de skal kunne færdes trygt i vores kolonihave område.
  • Oversigt over haverne: Der arbejdes på at lave et skilt med oversigt over vores haver og vejnumre.
  • Evt.: Ved hække rundfart, har vi konstatere,t at der er forskellige gevækster i hækken – f.eks hyld. For god ordens skyld må man have tjørn og Naur. HUSK næste havesyn er onsdag den 8. juli, hvor der skal være klippet hæk. Der er container i weekenden den 4. og 5. juli. I denne weekend må man bruge motordrevne haveredskaber, lørdag til kl. 18.00 og søndag fra kl. 9.00 til 12.00

Fortsat god sommer

De bedste hilsner fra

Bestyrelsen