• den 20. august 2020

Bestyrelsesmøde, onsdag d. 12.08.20

Bartholine Jørgensens Minde 

Referat af bestyrelsesmøde d 12.08.20 

Til stede: Charlotte, Lisbeth, Hedvig, Lars, Jeppe og Jonna

1. Økonomi

  • Der er indkøbt den manglende batteribeholder ved molokkerne, den opsættes snarest
  • Vi følger budgettet – ingen overraskelser

2. Havesalg 

  • Der har været 3 havesalg i juli

3. Havesyn

  • Der sendes en reminder på mail ud til de haver, der mangler at fjerne ukrudt under hæk eller i midterrabat

4. Hæk-klip i juli

  • Vi har oplevet en overraskende negativitet fra de haver, der efter sidste hæk-klip er blevet kontaktet af bestyrelsen grundet for høj hæk – over 165 cm. Haverne er blevet bedt om at klippe hækkene inden en dato. 
  • Som bestyrelse håndhæver vi de regler, der blev besluttet på sidste generalforsamling, hvor der kom et forslag om en hækhøjde op til 180 cm. Dette forslag blev nedstemt
  • Nordjysk Kreds har fået henvendelser om dispensation, de haver, der er involveret vil få personligt besked fra bestyrelsen om henvendelsen
  • Som bestyrelse ønsker vi at fremsende et forslag til kommende generalforsamling om at hæve hækhøjden til 180 cm
  • Som bestyrelse har vi brugt meget energi og tid på dette, en sag der er besluttet på generalforsamlingen om en hækhøjde på 165 cm. 

5. Eventuelt

  • portalen, som blæste ned under stormen, bliver sat op igen, – men ved siden af indgangen over Helens hæk ud mod Annebergvej.