• den 10. juni 2021

Bestyrelsesmøde den 9. juni 2021

Deltagende: Hedvig, Jeppe, Lisbeth, Jonna og Charlotte 

Afbud: Lars og Kit 

Referent: Hedvig 

Referat: 

Punkt. 1: Havesyn: Der er udsendt en mail til de haver, der ikke har hakket for ukrudt under hæk ud til vej og nabo. Denne gang var er der kun ganske få der modtager en henvendelse fra os. 

Punkt. 2: Økonomi: Bestyrelsen konstaterer, at der ikke alle steder bliver fyldt ud med grus i hullerne i vejene. Vejene vil blive høvlet igen i begyndelsen af juli, det betyder derfor også at det er vigtigt at alle haver fylder huller løbende, så vejene vedligeholdes bedst muligt. Der er afsat penge til to årlige afhøvling af vejene.

Generelt for økonomien er at budgettet overholdes.

Punkt. 3: Vi har modtaget henvendelse fra Aalborg Kommune ang. det stykke jord mellem kolonihaverne og annebergstien, og har nu fået afklaring på den videre proces. Derfor vil de haver, der vender mod Annebergstien vil modtage en henvendelse fra os med et brev fra Aalborg kommune angående arealerne mellem kolonihaveforeningen og kommunens areal. Brevet vil være sendt til de relevante haver senest den 20/6-2021. 

Punkt. 4: Venteliste: Der er for nuværende en venteliste på 30 personer, de vil modtage et medlemsnummer, modtage havebladet og kan tilgå kolonihaveforbundets hjemmeside. De vil efterfølgende modtage ventelistenummer via mail. 

Punkt 5: Evt.: Flaskecontaineren skal stå på Annebergvej, idet den kun bliver tømt, når den står på Annebergvej. Det er Aalborg kommunes ejendom og opgave at få den tømt, og vi er ikke forpligtet til at få den tømt. 

Næste møde er den 14. juli hos Hedvig. 

Ved næste havesyn er der også hækklipning, vi henstiller til at få hækkene klippet godt ind. Der er container d 11. juli. Husk at få fyldt hullerne i grusvejen med grusset, der er flere steder i foreningen. 

Vi arbejder på at finde tidspunkt og sted for generalforsamling. Vi opfordrer alle til at overveje at opstille til bestyrelsen, flere medlemmer af den nuværende bestyrelse genopstiller ikke til kommende generalforsamling. 

Med Venlig Hilsen 
Bestyrelsen