• den 11. september 2021

Bestyrelsesmøde den 8. september 2021

Deltagende: Hedvig, Jeppe, Jonna, Charlotte, Lisbeth, Kit, Lars

Referent: Hedvig 

Referat: 

Havesyn: Der er konstateret en del haver, hvor ukrudtslugningen, hækklipning samt ukrudt i midten af vejen er smuttet. Der er udsendes en mail til de haver, der ikke fået ordnet det. 

Økonomi: Vi er opmærksom på ”negativ” rente, vi betaler desværre nogle kedelige renter. Vi sætter ikke havelejen op i år. 

Havesalg: 3 haver har været eller er til salg. 

Vi indhenter gode erfaringer fra Kredsen, og gør os også gode erfaringer ifht. det nye med ventelister

Vurderingsudvalg: Kit indtræder i vurderingsudvalget 

Evt: 

Område ved molokkerne: Der opsættes en ny optegnelse over haver og veje på hegnet ved molokkerne. Hjertestarteren bliver også ophængt på hegnet. 

Næste møde er i 13. oktober 2021 hos Lars

Vi opfordrer til at overveje at opstille til bestyrelsen, flere medlemmer af den nuværende bestyrelse genopstiller ikke til kommende generalforsamling. 

Med Venlig Hilsen 
Bestyrelsen