• den 16. januar 2023

Bestyrelsesmøde. Den 8. december 2022

Afholdes på Kaffe Fair

Deltagere: Lotte, Kit, Jill, Lars og Charlotte 

Afbud: Jeppe, Lisa

Referat:  

 1.  Generalforsamling
  1. Generalforsamlingen er torsdag den 9. februar 2023 kl. 19.00
  2. Frist for forslag til generalforsamlingen er mandag den 9. januar
  3. Bestyrelsen drøfter, hvor generalforsamlingen skal afholdes
  4. Charlotte, Jeppe og suppleanterne er på valg
 2. Økonomi
  1. Lisa er i gang med at udarbejde det endelige regnskab for 2022, og det vil være klar til at blive sendt ud inden generalforsamlingen

Bestyrelsen mødes til et bestyrelsesmøde i januar, hvis der bliver behov for det.

Vi ønsker alle i foreningen en glædelig jul og et godt nytår.  

De bedste julehilsner

Bestyrelsen