• den 1. maj 2021

Bestyrelsesmøde den 26. april 2021

Deltagende:  Formand Charlotte Zon, kasserer Jonna Kristensen, Hedvig Godsk, Lisbeth Liv Olesen, Jeppe Astrup

Suppleanter: Kit S. Jürgens

Referent: Lisbeth Liv Olesen

Referat af dagsorden:

Punkt 1. Økonomi : Regnskab 2021 forløber planmæssigt

Punkt 2. Ventelister: Der arbejdes på en procedure til håndtering af venteliste. Der kigges på, hvordan øvrige haveselskaber i Aalborg kommune håndtere ventelister, således vi kan gøre det nogenlunde ensrettet. Der er nedsat en arbejdsgruppe og forventes at faciliteres inden for kort tid. Dette betyder også at når en have kommer til salg, skal sælger samarbejde med bestyrelsen om at finde en køber på ventelisten. Når den endelige procedure er færdig, vil der kommer opslag på hjemmesiden, facebook og i vores opslagstavle.

Punkt 3. Parkering i haverne: Vi følger Aalborg kommunes regler og retningslinjer, hvilket tilskriver det ikke er lovligt at have parkering i vores haver.

Punkt 4. Kørsel med tunge køretøjer: Skilte på max 6 tons vil igen blive sat op ved vores hovedindgang.

Punkt 5.  1.havesyn 12.maj: Vi glæder os til vores første tur, rundt i vores skønne haveselskab. Der vil, som vi plejer, være fokus på ukrudt under hækken, både ud til stien/på vejen og hækken langs naboen. Husk også at fylde grus i hullerne på vejen og fjerne ukrudt.

Vi har en opfordring, som vi viderebringer: Når der igen skal klippes hæk, opfordres der til at klippe hækken ind, da vejen flere steder bliver smallere og smallere.

Punkt 7. Generalforsamling: Grundet der endnu ikke er åbnet for at så mange, som vi er i vores forening, kan samles, forventer vi først at kunne afholde generalforsamling tidligst til efteråret.  Der vil blive blive indkaldt rettidigt.

Punkt 8. Evt. Bestyrelsen i Bartholine Jørgensens Minde, har sammen med øvrige haveselskaber på Annebergvej, støttet ”Nej til 3. limfjordsforbindelse over Egholm”. Der er afsendt høringsbrev i forbindelse med høring i forhold til trafik.

Næste bestyrelsesmøde er den 12. maj og afholdes hos Lisbeth.

Vi ønsker ALLE en dejlig sæson med masser af sol ….

Med Venlig Hilsen 
Bestyrelsen