• den 25. juli 2021

Bestyrelsesmøde den 14.juli 2021

Deltagende:  Charlotte, Jonna, Lisbeth Liv, 

Suppleanter: Kit og Lars

Fraværende: Hedvig og Jeppe

Referent: Lisbeth Liv 

Referat af dagsorden: 

Punkt 1. Havesyn: Enkelte haver bagud med ukrudt og hæk – der bliver sendt en påmindelse.

Punkt 2. Økonomi: intet at bemærke

Punkt 3. Grusveje: På nuværende tidspunkt for tørt til at få fræset.  Derfor vigtigt jævnligt at fylde hullerne op, hvilket vil fungere optimalt til udjævning. Der er bestilt grus til påfyldning i huller, der leveres ved have 145 og have 15. 

Punkt 4. Hjertestarter: Der bliver lavet service på vores hjertestarter, så den fungere optimalt og vil komme op igen snarest muligt. 

Punkt 5. Evt.: Der ligger flere hundelorte på gade 5, hvorfor vi anmoder hundeejere om at samle op. 

Næste bestyrelsesmøde og havesyn er den 11.august.  

Vi ønsker ALLE en dejlig sæson med alt den dejlige sol …..  

Med Venlig Hilsen 
Bestyrelsen