• den 13. januar 2022

Bestyrelsesmøde den 12. januar, 2022

Referat 

Deltagende:  Formand Charlotte Zon, kasserer Jonna Kristensen, Hedvig Godsk, Lisbeth Liv Olesen, Jeppe Astrup

Suppleanter: Kit S. Jürgens 

Referent: Lisbeth Liv Olesen 

Referat af dagsorden: 

Punkt 1. Økonomi: Regnskab og budget er ved at blive færdiggjort og sendes ud sammen med indkaldelse til generalforsamling. 

Punkt 2. planlægning af generalforsamling: Afholdes den 10.februar på Kaffe Fair. Der kommer indkaldelse med yderligere oplysninger. 

Punkt 3. Evt: Flere bestyrelsesmedlemmer er på valg i år, og vi håber at nogle nye har lyst til at være i bestyrelsen eller vurderingsudvalget. Skulle man have spørgsmål eller andet ang. dette, er man velkommen til at kontakte formand: Charlotte Zon Christensen. 

Næste bestyrelsesmøde aftales med den nye bestyrelse, så snart generalforsamlingen er slut.  

Vel mødt til generalforsamlingen, som selvfølgelig bliver afholdt indenfor de restriktioner der er, i forhold til forsamling, afstand mv. i forhold til corona. 

Med Venlig Hilsen 
Bestyrelsen