• den 12. august 2021

Bestyrelsesmøde den 11. August 2021

Deltagende: Hedvig, Jeppe, Jonna og Charlotte 

Afbud: Lars og Kit og Lisbeth

Referent: Hedvig 

Referat: 

  1. Havesyn: Der er konstateret en del haver, hvor ukrudtslugningen er smuttet. Der er udsendt en mail til de haver, der ikke har hakket for ukrudt under hæk ud til vej og nabo. 

Husk at fylde hullerne op i grusvejene, da de meget bedre kan tage alt den regn vi ofte får. 

  1. Økonomi: økonomien kører som planlagt. 
  1. Generalforsamling: Vi arbejder på at kunne udsende en indkaldes til Generalforsamling for 2021, der vil kunne blive afholdt når muligheden byder sig, formentlig februar 2022. Det betyder at vi lavpraktisk formentlig afholder både generalforsamling for 2020 og 2021 på en gang, grundet corona, og at sæsonen er så fremskreden som den er nu. 
  1. Havesalg: 4 haver er sat til salg og der indkaldes fra ventelisten

Næste møde er den 8. september hos Jonna

Ved næste havesyn er der også hækklipning, vi henstiller til at få hækkene klippet godt ind. Der er container d 5. september

Vi opfordrer jer til at overveje at opstille til bestyrelsen, vi har flere bestyrelsesmedlemmer på valg. 

Med Venlig Hilsen 
Bestyrelsen