• den 7. marts 2022

Bestyrelsesmøde, d. 6. marts 2022

Afholdes hos Charlotte 

Deltagere: 

Lotte, Kit,  Jeppe, Lisa, Jill, Lars og Charlotte 

Referat: 

Det er det første møde med den nye bestyrelse, da Charlotte har været ude at rejse. Det var dejligt at få sat os sammen og komme i gang med arbejdet. 

  1. Få ændret til den nye bestyrelse i diverse systemer, samt få sendt sammensætningen af bestyrelsen til kredsen. 
  2. Informationer omkring mails, drev mv. 
  3. Nyttige oplysninger rettet til, så den nu er klar til 2022. De vil både fremgå på hjemmesiden og sætte op i skabet ved indgangen.  Vi holder fast i at det fortsat er hver anden onsdag i måneden at vi laver havesyn fra maj til september samt møder uden for sæson.  
  4. Vandåbning – er i år den 26. marts hvor vi mødes kl. 12.00 og får en enkelt og synger en sang, og ønsker hinanden en god sæson. 
  5. Fordeling af foreløbige opgaver internt i bestyrelsen. Samt vi vil udarbejde et årshjul, med hvilke opgaver der findes, samt hvem der skal kontaktes ang. disse og efterfølgende fordele disse opgaver. 
  6. Evt. 
  • Hegnet ved molokkerne har taget skade under stormen, og der er bestilt firma som skal komme og få det ordnet. 
  • Lågen mod annebergstien er ved at være en gammel rusten fætter, vi vil indhente tilbud på en ny låge og arbejde videre med disse. 

Næste møde er onsdag den 13. april hos Lars i have 128 kl. 17.00. 

Vi glæder os utrolig meget til foråret og til at komme i gang med denne sæson. 

De Bedste Forårshilsner  

Bestyrelsen