• den 11. august 2023

Bestyrelsesmøde den 9. august 2023

Afholdes hos Lars, have 128

Deltagere: 

Lotte, Jill, Charlotte, Kit, Jeppe og Lars
Afbud: Lisa 

Referat

Glascontainer ved molokkerne:

  • Vi oplever desværre at der er meget glasskår omkring glascontaineren ved molokkerne. Da det ikke er en container, som vi selv har søgt om at få, vil vi foreslå kommunen at flytte den ud fra foreningen, når vi lukker ned for sæsonen. 

Generalforsamling:

  • Vi vil undersøge, om vi kan afholde generalforsamlingen i februar 2024 i Haraldslund. 

Vandaflæsning:

  • Husk at aflæse vand umiddelbart efter den 1. november 2023. 
  • Bestyrelsen vil hænge en seddel op i infotavlen, på lågen til Annebergstien og skrive et opslag på Facebook. 
  • Vi opfordrer desuden til, at man hjælper sin nabo med at huske det. 
  • Vandaflæsning kan blandt andet ske her: https://bartholine.dk/aflaesning-af-vandur/ eller pr. brev eller SMS til formanden Charlotte, hvis man ikke har adgang til computer. 

Ny infotavle:

  • Vi har besluttet at flytte infotavlen, så den ikke står oven i en hæk med i stedet ved molokkerne. I samme omgang køber vi en ny infotavle. 

Afhøvling af veje:

  • Det kedelige julivejr har skabt mange huller i vejene. Vi arbejder på at få afhøvlet vejene igen, inden sæsonen er slut. Vi forhører os ved nogle forskellige angående dette. 

Rotter:

  • Vi kan konstatere, at der stadig er rotter i foreningen. Vi opfordrer alle, der ser en rotte i deres have, til at kontakte kommunen. Det er gratis. 

Det næste møde er hos Lisa i have 3 den 13. september.

De bedste hilsner  

Bestyrelsen