• den 25. september 2022

Bestyrelsesmøde Bartholine Jørgensens Minde den 14. september 2022

Afholdes hos Jeppe, have 107

Deltagere: 

Jeppe, Charlotte, Lisa og Lotte
Afbud: Jill, Lars og Kit

Referat: 

Havesyn

  • Der var kun ganske få, som ikke havde klippet hæk denne gang, og er vi selvfølgelig meget glade for. 
  • Der er en del huller i vejene. Husk, at fylde grus i dem ud for din egen have, især nu hvor vi går en ekstra våd tid i møde. 

Container

  • Bestyrelsen har gennem hele sæsonen været i dialog med containerfirmaet, og vi arbejder stadig på at finde en god løsning. Vi beklager at dette trækker ud. 

Økonomi 

  • Vi følger budgettet.

Kort over foreningen

  • Vi arbejder på at finde en ny løsning på kort over foreningen. Kortet placeres ved molokkerne. 

Næste møde afholdes ved formanden, Charlotte. Dato og tidspunktet er endnu ikke fastsat.

De bedste hilsner  

Bestyrelsen