• den 20. september 2023

Bestyrelsesmøde Bartholine Jørgensens Minde den 13. september 2023

Afholdes hos Lisa, have 3

Deltagere: 

Jeppe, Charlotte, Lars, Kit, Jill, Lisa og Lotte

Referat

Containere

 • Vi har gjort Marius Pedersen A/S opmærksomme på, at vi ikke er tilfredse med, at de kommer med små containere, når vi bestiller de store på 12 kubikmeter. Vi har bedt om at få 15 kubikmeter fremover, da prisen er den samme
 • Vi har én containerdag tilbage i indeværende år (8. oktober), hvor de får en sidste chance. Hvis ikke samarbejdet bliver bedre fremover, vil vi kigge efter en ny løsning.

Veje

 • Vi har haft et nyt firma til at rive vejene. Vi er tilfredse med udførelse og pris. 
 • Til foråret vil vejene få en større tur, hvor der også kommer nyt grus på.

Tavle ved molokker

 • Vi sætter en ny tavle op ved molokkerne, når Aalborg Kommune har flyttet glascontaineren
 • I samme omgang bliver der sat en postkasse op ved formanden i have nr. 8

Jubilæum

 • Haveforeningen har 100 års jubilæum om 13 år. Det vil bestyrelsen gerne støtte op om gennem en opsparing, som kan bruges til fejringen. Derfor vil vi afsætte 3.000 kr. hvert år. 

Hestemøg

 • Rideskolen kommer forbi med hestemøg den 30. september
 • Charlotte kører rundt i foreningen og dytter fra middagstid. Hvis man vil have hestemøg, skal man stå klar ved lågen. Mere info på Facebook og i tavlen. 

Adresser i kolonihaveforeningen

 • Ifølge pkt. 3 i ”Almindelige bestemmelser for kolonihaver” skal kolonihaveejerne have fast bopæl og folkeregisteradresse uden for haveselskabet. 
 • Vi er blevet gjort opmærksomme på, at der er få kolonister, som ikke overholder disse regler, og de er blevet orienteret. 

Vandlukning

 • Der er vandlukning lørdag den 28. oktober kl. 12.00
 • Vi mødes og får en bette en, som vi plejer og får sagt tak for en god sæson

Generalforsamling 

 • Vi har lejet et lokale i Haraldslund ligesom sidste år.
 • Datoen er torsdag den 8. februar

Det næste møde afholdes hos Kit den 11. oktober. 

I ønskes en rigtig god dag.

De bedste hilsner  

Bestyrelsen