• den 15. juli 2022

Bestyrelsesmøde Bartholine Jørgensens Minde den 13. juli, 2022

Afholdes hos Lotte, have 134

Deltagere: 

Kit, Lotte, Lisa, Jeppe, Jill og Lars

Referat: 

 1. Vandforbrug
  1. Da der har været en have som har haft brud på et rør fra egen brønd, vil vi fra bestyrelsen igen opfordre til at lejerne skal sørge for at følge deres vandforbrug i haverne. Det kan også være en god ide at lukke for hovedhanen i egen brønd, hvis man ikke er i haven i en længere periode. 
 1. Kolonihaver op mod Annebergstien
  1. Der har været afholdt et møde med kommunen angående disse haver. Vi afventer en tilbagemelding fra kommunen, omkring hvad planen er for arealet.
 2. Bordebænkesæt
  1. Der er blevet opstillet et bordbænkesæt ved indgangen/ved molokkerne. Vi håber, at der er nogen som vil benytte sig af dette og bruges som et mødested.
 3. Molokkerne 
  1. Vi har bestilt en havemand til at holde området omkring molokkerne.
 4. Økonomi
  1. Vi har intern revision med Lis og Bodil i morgen den 14. juli. 

Næste møde er onsdag den 10. august, hos Lisa i have 3.
Vi mødes kl. 16.00 ved lågen til Annebergstien. 

De Bedste Forårshilsner  

Bestyrelsen