• den 21. juni 2023

Bestyrelsesmøde Bartholine Jørgensens Minde den 10. maj 2023

Afholdes hos Lotte, have 134

Deltagere: 

Jeppe, Charlotte, Lars, Kit, Lisa og Lotte
Afbud: Jill

Referat

Høvling af veje

  • Bestyrelsen er ikke tilfreds med afhøvlingen af vejene. Næste år vil vi prøve et nyt firma, for at se om arbejdet kan gøres mere tilfredsstillende. 

Molokker

  • Vi har bemærket, at der er blevet smurt mudder ud på molokkerne for nylig. Det sørger vi for bliver gjort rent inden længe. 

Ventelister

  • Der er i øjeblikket et fåtal af personerne på ventelisten, som møder op til åbent hus. Der er i starten af juni tilmeldelse til ventelisten igen. Vi har i øjeblikket 45 på listerne, vi vil denne gang lade mange flere komme på ventelisten, så der møder flere op til åbent hus og det derved bliver nemmere at sælge. 

Havesyn

  • Vi har i dag været på årets første havesyn, hvor der desværre har været en del haver, som ikke har luget til dagens syn. 

Hestemøg 

  • Den 30. april 2023 var der en repræsentant fra rideskolen ude for at dele hestemøg ud. Det var en stor succes og der var en masse glade haveejere som fik leveret til havelågerne. Der kommer endnu en omgang i slutningen af september. 

Hjertestarter

  • Hjertestarteren har været til sit årlige test. Den fungerer upåklageligt, så den er tilbage på sin plads. 

Det næste møde er hos Kit i have 6 den 14. juni 2023

De bedste forårshilsner  

Bestyrelsen