• den 7. juli 2022

Bestyrelsesmøde Bartholine Jørgensens Minde d. 8/6 – 2022

Afholdes hos Kit i have nr. 6

Deltagere: 

Lotte, Kit, Lars og Charlotte 

Afbud: Jeppe, Jill, Lisa

Referat: 

 1. Havesyn
  1. Vi må desværre konstatere, at der er mange som ikke har luget
  2. Til næste havesyn har vi ekstra fokus på hækhøjden, og her vil vi også gøre opmærksom på, at anden uønsket bevoksning end tjørn i hækken fjernes
  3. Bemærk den nye frivillighed i forhold til hækhøjden, som nu må være op til 180 cm.
 1. Ukrudt ved molokker
  1. Vi arbejde fortsat på at finde en løsning i forhold til fjernelse af ukrudt omkring molokkerne 
 1. Venteliste
  1. Ventelisten er udvidet til 45 personer
  2. Sagsgangen i forhold til ventelister er besværlig og tidskrævende, og vi arbejder stadig på en god løsning. Vi undersøger om, den kan løses på en nemmere måde. 
 1. Salg af haver
  1. Der er godt gang salget. Vi afholder snart åbent hus igen, hvor der er tre huse til salg. Vi glæder os til forhåbentligt at byde velkommen til nye kolonister.

Næste møde er den 13. juli i have 134 ved Lotte kl. 16.00

De bedste sommerhilsner

Bestyrelsen