• den 15. oktober 2018

Bestyrelsesmøde 9. Oktober 2018

Referat af bestyrelsesmøde 9.oktober 2018

Deltagere:
Jonna, have 132
Jeanne, have 145
Lars have 77
Charlotte have 8
Petra have 79 (afbud)

 

Mødet blev holdt i forlængelse af det lille afslutningsarrangement, som Tine i have 148 havde foreslået og planlagt. Mellem 25 og 30 medlemmer lagde i løbet af eftermiddagen vejen forbi til en lille snak, kaffe/kage og hotdogs. Vi var alle enige om, at det meget vel kunne være starten på nogle flere sammenkomster af samme slags. Så hyggeligt.

 

  1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde samt eventuelle tilføjelser

Godkendt

  1. Havetjek

Der er ikke havetjek mere i år, men alle haveejere opfordres til at fjerne ukrudt ved hækken. Det har været en/et usædvanlig sommer/efterår i år, hvilket har betydet, at fx græsfrø har spredt sig for at overleve. Det ser vi nu under mange hække, så kig forbi og fjern det – så bliver det også lettere til foråret.

  1. Gennemgang og status på regnskab 2018

Gennemgået

  1. Gennemgang af byggesagerne

Ingen

  1. Haveopmåling

Lars følger op på kommunens dispensationer

  1. Havesalg i perioden

Ingen

  1. Containere

Vi arbejder i øjeblikket sammen med en konsulent fra Aalborg Renovation for at finde en løsning af problemer med dagrenovation.

  1. Arbejdsopgaver

Skilte, ensretning af vej osv.

  1. Vigtige datoer

Containerdag er den 14.oktober.

Vandlukning den 3.november. Der bliver en lille sammenkomst i den forbindelse – opslag kommer senere.

  1. Eventuelt

Intet