• den 10. maj 2017

Bestyrelsesmøde 9. Maj 2017

Haveselskabet Bartholine Jørgensens Minde – mail@bartholine.dk

Dagsorden for bestyrelsesmøde – den 9. maj 2017

 1. Valg af referent- Jonna
 2. Opsamling på dagens havebesøg hos vores medlemmer – hvordan gik det?- Rigtig pænt indtryk – nogle få haver får dog en opringning vedr. mgl. renholdelse. Vi er rigtig tilfredse med, at havelejerne bakker op om generalforsamlingens ønske om fortsat at have en pæn haveforening.
 3. Præsentation af bestyrelsen på hjemmesiden og i infotavlen – der skal tages billede i dag ☺

  – Udsættes

 4. Indkommende byggeansøgninger, dispensation fra Nordjysk kreds – og overblik over igangværende byggerier.- Ingen indkomne denne gang- En have har fået dispensation fra Nordjysk Kreds til tilbygning til eksisterende hus
 5. Salg af haver og overdragelser af haver – procedurer køber / sælger v/Kaj John

  – Tilmeld suppleanter til vurderingskurset + rette på portalen
  – Ejererklæring på hjemmesiden
  – Sælger har 14 dage til at klage over vurderingen
  – Bestyrelsen har også 14 dage til at klage over vurderingen Kaj John gør rede for væsentlige forhold vedr. vurderinger.

 6. Mailboks – Autosvar med sagsbehandlingstider
  – Anne konstruerer autosvar
 7. Status på hjertestarter
  – intet nyt
 8. Status på molokBestyrelsen overvejer stadig molokker
 9. Bestyrelses honorar – hvordan?

– Honorar er som bestemt ved den ekstraordinære generalforsamling et beløb på 3750 pr. år. pr. medlem.

10. Eventuel

Havebladet – se gode artikler om bl.a. kloakering og lejekontrakter

Næste møde holdes tirsdag den 13.juni efter havetjek i have 79 hos Petra

Mød hinanden, Dig selv, Din nabo eller Os andre på Facebook:

Bartholines Venner – et forum med en god tone