• den 9. januar 2018

Bestyrelsesmøde 9. jan. 2018

Referat: Bestyrelsesmøde 09. januar 2018 

Deltagere:
Lars, have nr. 77
Jonna,  have nr. 132 (ordstyrer)
Martin, have nr. 147
Petra, have nr. 79 (referat)

Meldt afbud:
Anne, have nr. 19

Godt nytår til jer alle sammen!
Bestyrelsesmødet blev denne gang afholdt i Huset 🙂

 1. Godkendelse af sidste referat eller eventuelle tilføjelser
 • godkendt, ingen tilføjelser

 

 1. Gennemgang og status af vores regnskab
 • gennemgang godkendt, ingen tilføjelser

 

 1. Gennemgang og status af byggesagerne – herunder besøg fra Park- og Naturforvaltningen
 • husk at fremsende eventuelle byggeansøgninger skriftligt på mail (mail@bartholine.dk) eller ring til Lars (60174418)
 • vi har fået et afslag fra Nordjysk Kreds på en byggedispensation, hvorfor det er endnu mere vigtigt at ansøgningerne bliver sendt, inden et eventuelt byggeprojekt startes op
 • der er 2 nye huse, som afventer afslutning på byggesagen

 

 1. Havesalg i perioden
 • der er ikke solgt nogen huse i perioden siden sidst, men der er mange efterspørgsler i øjeblikket og den næste haveoverdragelse sker allerede den 10. januar 2018

 

 1. Forberedelse til generalforsamling
 • opgavefordeling:
 • kontakt til Nordjysk Kreds for at få adgang til medlemmernes adresser på trods af at adgangsportalen pt. er lukket pga. vedligeholdelse (i to måneder) à Jonna TJEK!!!
 • invitation af en ekstern dirigent à Jonna
 • prioritering af de indkomne forslag den 16. januar 2018 kl. 19:00 i Huset à hele bestyrelsen
 • udkast til indbydelserne à Jonna
 • print af indbydelserne à Jonna
 • uddeling af indkaldelserne/invitationerne à hele bestyrelsen
 • købe stemmesedler, kuverter, præmier etc. à Martin
 • sørge for mad & drikke, projektor, lyd osv. à Martin TJEK!!!
 • forberede PPT-fil à Petra
 • forberede formandsberetningen à Lars

 

 1. Fordeling af arbejdsopgaver
 • faste opgaver vil vi gerne allerede inden generalforsamlingen definere (gerne i et årshjul), så de nemmere kan fordeles ved det konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen – nu hvor vi efter et år har fået indblik (og overblik) over opgaverne i bestyrelsen

 

 1. Vigtige datoer
 • januar 2018 – frist for indsendelse af forslag til generalforsamling 2018
 • januar 2018 – prioritering af de indkomne forslag til generalforsamlingen 2018 i Huset
 • januar 2018 kl. 13:00 – Nytårskur hos Jonna for bestyrelsen samt alle frivillige i foreningen (vurderingsudvalg og containervagter) – OBS! ændret dato og sted!!! De involverede kontaktes hurtigst muligt!
 • februar 2018 – bestyrelsesmøde i Huset
 • februar 2018 – ordinær generalforsamling 2018 ved ”Racing Arena” (Travbanen)
 • mart 2018 – vandåbning 2018, hvis frosten er af jorden (OSB! Skærtorsdag – ikke lørdag, som det plejer!)

 

 1. Eventuelt
 • containerne er i mellemtiden hentet og stilles op igen til vandåbningen
 • der bestilles sand til opfyldning af hullerne på vejene – samtidig indhentes i øjeblikket tilbud på alternative (og mere holdbare) løsninger
 • Lars indhenter pris til vedligeholdelse af haveforeningens hovedvandur til næste bestyrelsesmøde igen (stadig ikke svar fra VVS-manden)

 

HUSK, at der også i år ikke må foregå overnatning i kolonihaverne fra kl. 21:00 til 06:00!

Vi glæder os til den 29. marts 2018, hvor vi gerne må opholde os i haverne dag og nat igen! 🙂