• den 12. maj 2019

Bestyrelsesmøde 9. April 2019

Jeg beklager at referatet fra bestyrelsesmødet i april kommer sent på hjemmesiden. Martin/webmaster.

Referat
Bestyrelsesmøde 9. april 2019

Deltagere:
Petra, have nr. 79 (dagsorden + referat) – FORMAND
Charlotte Zon, have nr. 8 – NÆSTFORMAND
Jonna, have nr. 132 – KASSERER
Lisbeth, have nr. 110

Meldt afbud:
Jeanne, have nr. 145

Bestyrelsesmødet blev denne gang afholdt hos Lisbeth J

1. Velkommen

2. Eventuelle tilføjelser/ændringer til sidste referat 

3. Status på det aktuelle regnskab

 • regnskabet ser fint ud – lige nu opkræves første haveleje for 2019
 • ellers ikke nogen store udgifter/aktiviteter endnu

4. Status byggeansøgningerne

 • det er vigtigt at vide for alle kolonihavemedlemmer, at en eventuel ombygning/tilbygning eller nybyggeri stadig skal godkendes hos bestyrelsen 

5. Status på molokkerne – containerløsning i starten af sæsonen

 • Jonna og Martin har nu bedt tre firmaer om et præcist tilbud i forbindelse med etablering af molokløsningen og er samtidig i dialog med havelejerne i de berørte haver
 • der informeres fortsat løbende

6. Havesalg siden sidst

 • én enkel solgt have siden sidste bestyrelsesmøde

7. Opfølgningpå arbejdsopgaverne i bestyrelsesgruppen

 • affaldshåndtering i sæson 2019 (Martin og Jonna) – i gang 
 • bestilling afhøvling/genopretning af veje (Charlotte) – i gang 
 • opdatering af hjemmesiden inklusive plug-ins samt adgang til de nye bestyrelsesmedlemmer til Dropbox og mail (Martin) – løbende
 • besvarelse af mails (Martin og Jonna) – løbende
 • ”Indkørsel forbudt”-skilte – et billigere tilbud fra Jan (have nr. 119) godkendt af bestyrelsen
 • håndtering af byggesager (Jeanne og Mathias) – løbende
 • håndtering af haveoverdragelser (Jonna) – løbende
 • styr på vedtægtsudvalget (Jonna) – i gang
 • bestille haveaffaldscontainere (Jonna)
 • formulering af gaveregulativ til frivillige i haveforeningen (Charlotte Zon)
 • registrering af kolonihaverne (Lisbeth og Jonna)
 • containervagter – på plads
 • planlægning arbejdshold til containertømning (Lisbeth) 
 • netværksarbejde med resten af kolonihaverne på Annebergvej (Petra)

8. ”Vejrenovering” i denne sæson samt ”renovering” af vores gamle skilte

 • bestyrelsen er i gang med at indhente tilbud til afhøvling af veje
 • fremover vil vi forsøge at etablere et netværk med de andre kolonihaver på Annebergvej for at indhente billigere tilbud

9. Planlægning af børnearrangementet

 • invitationen er klar til at blive sendt ud 

10. Registrering af kolonihaverne – dato(er) for fælles registrering og udfyldelse af kommunens skemaer

 • registreringsskemaerne, som nævnt i sidste referat, udsendes senest i påsken
 • søndag, den 28. april 2019, samt søndag, den 26. maj 2019, vil bestyrelsen være til rådighed fra kl. 12-15:00 i haven (nærmere sted meddeles senere i opslagstavlen)

11. Vigtige datoer

 • børnearrangement, den 25. maj 2019 kl. 13-15:00
 • havefest for alle kolonihavemedlemmer i Bartholine Jørgensens Minde, den 15. juni 2019 kl. 15 (mere information senere)
 • Nordjysk Kreds inviterer til 100-års-jubilæum med reception på Aalborg Gl. Rådhus fra kl. 11-14:00 lørdag, den 13. april 2019 – alle er velkomne

12. Punkter til næste møde

13. Eventuelt

 • referat fra Formandsmødet lægges på hjemmesiden, når det udkommer
 • vi deltager 5 fra haveforeningen i repræsentantskabsmødet og i jubilæumsfestlighederne
 • Silvan-arrangementet var en kæmpe succes – dejligt, at der var så mange, der mødte op – en hyggelig aften!

Næste møde foregår hos Jonna i haven, tirsdag den 14. maj 2019 kl. 18:00 – husk sæsonens første haveeftersyn fra kl. 16:00.

Vel mødt!

Bestyrelsen i Bartholine Jørgensens Minde 🙂