• den 27. oktober 2019

Bestyrelsesmøde 8. Oktober 2019

Referat af Bestyrelsesmøde 08. oktober 2019

Bestyrelsesmødet foregår denne gang hos Matthias

Deltager: Mathias have 148, Jonna have 132, Charlotte have 8, Lisbeth have 110, Petra have 79

1. Velkommen 

2. Eventuelle tilføjelser/ændringer til sidste referat 

  • Vores sidste bestyrelsesmøde måtte udskydes grundet job, sygdom og ferie.

3. Status på det aktuelle regnskab

  • Der er ingen ændringer til regnskabet.

4. Status byggeansøgningerne 

  • Ingen byggeansøgninger på nuværende tidspunkt. Vi afventer ny procedure fra Aalborg Kommune  

5. Status på molokkerne – opdatering på containerløsningen/-situationen

  • Vi er langt i processen og der ligger en betinget tilladelse. Vi afventer en høringsfrist hos samarbejdspartnere. De berørte haveejere bliver snarest kontaktet vedr. praktiske opgaver (have 123a, have 31, have 63).

6. Havesalg siden sidst inklusive efterspørgsel på haver

  • Der er solgt 3 haver – og vi har stadig henvendelser fra potentielle købere. 

7. Opfølgning på arbejdsopgaverne i bestyrelsesgruppen 

  • Der er reserveret lokale hos FOKUS oplysning, Strandvejen 19, til vores Generalforsamling, torsdag den 13. februar kl. 19.00.
  • Grundet sygdom og afbud måtte sidste arbejdsmøde i Vedtægtsudvalget aflyses – der sendes ny dato, forslag til nye vedtægter samt planlægning af arbejdsgruppens arbejde inden generalforsamling efter efterårsferien.

8. Vigtige datoer: 

  • 22. oktober er der Formandsmøde (der deltager 2 fra bestyrelsen).
  • Vandlukning lørdag den 2. november kl. 12:00 (se opslag på tavlen og på Bartholines Venner).

10. Punkter til næste møde: Forberedelse til vores bestyrelsesmøde

11. Eventuelt

Mange efterårshilsner fra

Bestyrelsen i Bartholine Jørgensens Minde 🙂