• den 9. maj 2018

Bestyrelsesmøde 8. Maj 2018

Referat: Bestyrelsesmøde 8. maj 2018

Deltagere:

Jonna, have 132

Jeanne, have 145

Lars have 77

Charlotte have 8

Petra have nr.79

Meldt afbud:

Anne-Sofie, have nr. 24

 

Bestyrelsesmødet blev denne gang afholdt hos Jonna 

 1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde samt eventuelle tilføjelser

godkendt 

 1. Havetjek

Der var flere haver med mangelfuld vedligeholdelse. Vi retter personlig henvendelse til dem.

 1. Gennemgang og status af vores regnskab 2018

Gennemgået 

 1. Gennemgang og status af byggesagerne
 • Jeanne og Lars følger op på indkomne sager. Det fungerer rigtig godt.
 1. Opmåling af haver

Nordjyske kreds og Aalborg Kommune ønsker ved dispensation at lovliggøre alle huse, som er opført før 2004. For at gøre kort proces foreslår man, at alle havelejere afleverer en skitse over egen have med angivelse af afstand fra bygning til skel samt bygningsstørrelse. Det vil vi derfor bede alle medlemmer om at gøre – også hvis man har et nyere hus.

Skitsen skal af leveres til bestyrelsen senest den 1.juni 2018 – gerne på mail til skitse@bartholine.dk, ellers i formandens postkasse.

Skitse skal forstås bogstaveligt, det skal ikke være nogen fin arkitekttegning. Skulle der være enkelte medlemmer, som ikke er i stand til det, vil vi meget gerne hjælpe. Se eksempel på skitse her

 1. Havesalg i perioden

Der har ikke været havesalg i perioden.

 1. Containere
 • Vi planlægger at bestille 4 containere mere til restaffald til højsæsonen. Derudover vil vi opfordre til fortsat at være omhyggelig med at sortere sit affald.
 1. Vigtige datoer 

Haveaffaldscontainere søndag den 13.maj fra klokken 10 – 12

Børnedag den 19.maj kl. 13 i have 8.

 1. Skilte

Der nedsættes en arbejdsgruppe – kom gerne med forslag og ideer.

 • Eventuelt