• den 9. juni 2017

Bestyrelsesmøde 8. Jun. 2017

Referat Kolonihaveforeningen Bartholine Jørgensens Minde 08. juni 2017

1. Vurdering og salg af haver

 • –  ifølge de nye regler for 2017 (se ”Vejledning om vurdering af kolonihavehuse”, version 2.0 fra januar 2017) skal el og gas lovliggøres inden overdragelse (det kræver bl.a. en el-rapport)
 • –  bestyrelsen er bekendtgjort med flere sager om ulovlige gas- og elinstallationer, som er blevet godkendt til salg på trods af Kolonihaveforbundets regler
 • –  vi beder derfor alle vores medlemmer om at få lovliggjort deres installationer, inden de overvejer et salg
 • –  for at få afklaret den bedst mulige fremtidige procedure indkaldes til et fælles møde sammen med vurderingsudvalget inden næste bestyrelsesmøde2. Dialogmøde med have nr. 12
 • –  haven bliver p.t. brugt af 2 børnehaver samt ”Dagplejegruppen Vest” og drives af kommunen (kommunen står officielt som ejer) – er dog udgiftsneutral for kommunen, da institutionerne deles om de løbende udgifter)
 • –  fremadrettet åbnes porten fra parkeringspladsen Annebergstien om morgenen (for at undgå kørsel i kolonihaveforeningen) – i den forbindelse hænges et skilt op ved porten – når alle børn er i huset, lukkes porten
 • –  repræsentanten fra institutionerne vil desuden fremadrettet bede institutionerne om at tage almindelige hensyn, da kolonihaveforeningen bruges som rekreativt område, hvor der ønskes ro og fred, samt at institutionerne ikke sender ”for store grupper af børn”
 • –  korrespondancen omkring have nr. 12 bedes at gå igennem bestyrelsen, som står for kontakten til kommunen og institutionerne
 • –  der vil blive udarbejdet rammer og retningslinjer for brugen af have nr. 12 i samarbejde med institutionerne ved næste dialogmøde
 • –  bestyrelsen tager desuden kontakt til kommunen for at drøfte brugen af haven3. Færdsel på vejene
 • –  vi henstiller til vores havemedlemmer, at alle bilerne – også ved bestilling af håndværkere, havehjælp el.lign. – skal parkeres på de tilladte veje
 • –  dette er havelejernes ansvar at sørge for at videregive informationen til de relevante personer4. Møde med Park- og Naturforvaltningen
 • –  den 31. maj 2017 havde Lars et møde med 2 ansatte fra Park- og Naturforvaltningen, som er i færd med at planlægge en sti fra Annebergstien til den nye Fjordpark ned langs for enden af rugbybanen
 • –  bestyrelsen sørger for at ringe til de berørte havemedlemmer5. Byggeansøgninger

  – husk at søge om byggetilladelse til fx drivhus, ændring af konstruktion på huset, overdækkede terrasser m.m. inden påbegyndelse af byggeprojektet

 • –  vejledningen til byggeansøgninger findes på hjemmesiden
 • –  kontakt gerne bestyrelsen ved yderligere spørgsmålSom tidligere inviterer bestyrelsen alle havemedlemmerne også til at gå med rundt til kommende havesyn tirsdag, den 13. juli 2017.