• den 9. august 2017

Bestyrelsesmøde 8. Aug. 2017

Referat bestyrelsesmøde 8. august 2017

Deltagere fra bestyrelsen:
Lars, have 77
Jonna, have 132
Martin, have 147

Afbud fra Petra, og fra Anne (på grund af, at der var mediefolk til stede)
Menigt medlem: Jeanne, have 145

”For god ordens skyld skal meddeles at jeg IKKE kan godkende referaters pkt. 2 .
Referatet kan give det indtryk, at Vurderingsudvalget er usikker på vurderingsreglerne – hvilket langt fra er tilfældet. Derimod henstillede Vurderingsudvalget , at Bestyrelsen fik sin information omkring el fjernet / eller tilrettet så den er i overensstemmelse med Forbundets regler.
Vurderingsudvalget udleverede rev. Procedure for vurdering
Det aftaltes, at alle spørgsmål til vurderingsrapporter mm behandles af Vurderingsudvalget
Det aftaltes at Bestyrelsen meddeler Vurderingsudvalget når en have/ bebyggelse er klar til vurdering; idet kun lovligt byggeri kan vurderes.”

Forventer, at nævnte forhold kommer til at fremgå af ref. aug

Venlig hilsen Kaj John

  1. 1)  Ved havesynet 8. august blev der konstateret 12 haver med ukrudt foran hækken. De pågældende haveejere vil blive kontaktet af bestyrelsen en af de kommende dage.
  2. 2)  Vedr. infotavlen er bestyrelsen på sagen
  3. 3)  Der er solgt 16 haver siden generalforsamlingen
  4. 4)  REN DAG i haveforeningen den 12+13 august. Aalborg Kommune stiller en stor container tilrådighed hvor haveforeningens medlemmer kan aflevere storskrald. Her har du mulighed for at komme af med dit affald. Martin kontakter Aalborg Renovation 99314955 for at få afklaret hvad der må komme i containeren. Haveforeningen er vært for et glas slushice og en kold øl.

Eventuelt
Bestyrelsen har sendt spørgsmål til forbundet om forbundets regler vedr. vurdering af kolonihaver.