• den 27. februar 2018

Bestyrelsesmøde 27. feb. 2018

Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde 27. februar 2018

Deltagere:

Lars, have nr. 77

Jonna,  have nr. 132

Martin, have nr. 147 (ordstyrer)

Petra, have nr. 79 (referat)

Jeanne, have nr. 145

 

Meldt afbud:

Anne-Sofie, have nr. 24

Bestyrelsesmødet blev denne gang afholdt hos Petra med hjemmebagte kager og medbragte drikkevarer J

 

1.Godkendelse af referatet fra generalforsamlingen og eventuelle tilføjelser

–      godkendt, ingen tilføjelser

 

2. Opgaveliste til sæson 2018

 • opdatering af hjemmesiden inklusive plug-ins samt adgang til de nye bestyrelsesmedlemmer til Dropbox og mail (Martin)
 • udsendelse af referat fra generalforsamlingen inkl. budget og formandsberetningen (Martin)
 • bestilling af containere til sæsonstart samt tømning af flaskecontainer (Jonna)
 • afklaring af dagrenovation (Jonna)
 • aflæsning og indberetning af vandure (Jonna)
 • bestilling af afhøvling af veje (Lars)
 • bestilling af hjertestarter og førstehjælpskursus (Petra)
 • planlægning af vandåbningen – mad, drikke og tale (Jeanne, Petra og Lars)
 • styr på skilte i haveforeningen inklusive ”Indkørsel forbudt” og vejnavne (Petra)
 • undersøgelse af forsikring til hjertestarterne (Jonna)
 • aftale med rideskolen om afhentning af hæstemøj (Petra)
 • sortering og besvarelse af mails (Jonna og Jeanne)
 • oprettelse af mappe til byggesager på mailen (Martin)
 • håndtering af byggesager (Lars og Jeanne)
 • håndtering af haveoverdragelser (Jonna)
 • nye aftaler med vurderingsudvalget (Lars)
 • opdatering af vigtige datoer og nyttige oplysninger 2018 (Jonna)
 • opfølgning på gruppearbejde fra generalforsamling
 • optegning af foreningens grunde
 • planlægning af fælles arbejdsdag samt vejfest
 • opfølgning på forslag om aktivitetsudvalg
 • opdatering af paragraf 17 vedr. ensretning af vej.

 

3. Fremtidige faste punkter til bestyrelsesmøderne

 1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde samt eventuelle tilføjelser
 2. Gennemgang og status af vores regnskab 2018
 3. Gennemgang og status af byggesagerne
 4. Havesalg i perioden
 5. Opfølgning på arbejdsopgaver
 6. Vigtige datoer
 7. Eventuelt

 

Vel mødt!

Bestyrelsen i Bartholine Jørgensens Minde