• den 26. april 2017

Bestyrelsesmøde 25. Apr. 2017

Referat af bestyrelsesmøde – tirsdag d. 25. april 2017 kl. 20:00 – 22.00

Deltagere: Lars, Jonna, Petra, Anne og Rene.

Referent: Anne Valg af referent

Referater af bestyrelsesmøder vil fremadrettet gå på omgang i bestyrelsen. Referater skrives som beslutningsreferater og godkendes inden afslutning af hvert bestyrelsesmøde. Referater kan læses via bartholine.dk.

Valg af næstformand

Petra blev valgt.

Præsentation af bestyrelsen på hjemmesiden og infotavlen

Ved lejlighed lægges et gruppefoto ud på bartholine.dk. Infotavlen opdateres også med bestyrelsens kontaktoplysninger.

Indkommende byggeansøgninger – og overblik over igangværende byggerier

Rene og Lars vil fremadrettet stå for håndtering af indkomne byggeansøgninger.

Salg af haver og overdragelser af haver

Lars undersøger reglerne nærmere. Der er pt. overdraget fire haver siden den ekstraordinære generalforsamling.

 

 

Indbrud i en have – hvad er proceduren?

Havelejer skal kontakte politiet og anmelde indbruddet. Herefter kontaktes kassereren, som anmelder indbruddet til haveselskabets fællesforsikring i TRYG forsikring (hvis havelejer vel at mærke er medlem af denne).

I tilfælde af nybyggeri gælder haveselskabets fællesforsikring ikke. Kontakt evt. TRYG forsikring, Per Jensen, Tlf.: 22 20 85 09 for en tillægsforsikring til en fornuftig pris.

Vejafretning – sand/grus – genbrugsasfalt

Lars undersøger mulighederne nærmere for genbrugsasfalt. Vejafretning skal bestilles. Jonna undersøger og bestiller.

Havesyn – hvordan gør vi?

Datoer fremgår af online-kalenderen på bartholine.dk samt i folderen Nyttige oplysninger 2017 (udkommer pr. post snarest).

Datoer på havesyn

Første havesyn er den 9. maj om eftermiddagen (ca. kl. 16.30).

Datoer på bestyrelsesmøder

Næste møde er den 9. maj efter havesynet og fremadrettet efter hvert havesyn.

Havecontainer – hvordan gik det?

Der blev bestilt større containere end tidligere, men containerfirmaet havde kun en enkelt 15 fods container til rådighed den ønskede dag. Næste gang skal containere derfor bestilles i bedre tid.

Mød hinanden, Dig selv, Din nabo eller Os andre på Facebook:

Bartholines Venner – et forum med en god

tone

Haveselskabet Bartholine Jørgensens minde – mail@bartholine.dk

I øvrigt skal firmaet næste gang gøres opmærksom på placeringen af containere, så portene lettere kan åbnes.

Fremvisning af forsikringer – som ikke er fællesforsikret hvordan?

Det er et krav at have en lovpligtig brandforsikring, hvis man ikke er medlem af haveselskabets fællesforsikring. Bestyrelsen forventer, at alle har deres forsikringsforhold i orden.

Orientering fra repræsentantskabsmøde i Vejgård Hallen fredag den 21. april 2017

Følgende emner blev bl.a. diskuteret:
– stigning i havelejen pr. 1. august
– overnatning i kolonihaver udenfor sæsonen
– lejekontrakter
Se fyldestgørende referat som udsendes senere.

Hjertestarter

Petra er ved at undersøge mulighederne for køb af hjertestarter og arbejder på fondsansøgninger. Mulighederne for førstehjælpskurser undersøges også.

Hent gerne 112-appen til smartphones som automatisk angiver gps- koordinater til alarmcentralen.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling

Lægges ud på bartholine.dk og sendes pr. post til alle 160 haver.

 

Orientering om Nordjyske besøg og Tv2 Nords kommende indslag – herunder forespørgsel fra Tor (Journalist)

TV2 Nord har vist interesse for haveforeningen og vil gerne lave en lille udsendelse herom i løbet af sæson 2017.

Eventuelt

Referat af den ekstraordinære generalforsamling, nyttige oplysninger 2017 samt et nyhedsbrev sendes ud til alle 160 haver med Post Nord.

Vedtægterne opdateres efter beslutningerne truffet på den ekstraordinære generalforsamling. Jonna og Anne arbejder videre med dette.

Referatet er godkendt på bestyrelsesmødet d. 25. april 2017.