• den 19. september 2017

Bestyrelsesmøde 18. Sep. 2017

Referat: Bestyrelsesmøde 18. september 2017

Deltagere:
Lars, have nr. 77
Jonna, have nr. 132
Petra, have nr. 79
Martin, have nr. 147

Meldt afbud:
Anne, have nr. 19

Bestyrelsesmødet er flyttet fra tirsdag, den 12. september 2017 til mandag, den 18. september 2017 på grund af for mange afbud!

1. Godkendelse af sidste referat eller eventuelle tilføjelser

– godkendt, ingen tilføjelser

2. Havesyn SEPTEMBER 2017

 • –  havemedlemmerne har generelt gjort sig meget umage for at gøre deres haver klar til sidste hæk- og havesyn i 2017 – og de sidste var stadig i gang og i højt humør på trods af regnvejret
 • –  der er faktisk kun 4 haver, som får en henvendelse i denne omgang – hvor er det flot!
 • –  bestyrelsen ser dette som et udtryk for, at havemedlemmerne generelt bakker op omkringbestyrelsens fokus på dialog og respekt for hinanden
 • –  samtidig er der enkelte havemedlemmer, som ønsker at få hævet hækhøjden – ønsker man enændring i hækhøjden eller andre ændringer i vedtægterne, er man velkommen til at sende forslag inden kommende generalforsamling (se fristen sidst i referatet)

  3. Vurdering og salg af haver

 • –  siden 9. august 2017 er der solgt 6 haver mere i foreningen
 • –  alt i alt ligger havesalget således på cirka samme niveau som sidste årVelkommen til vores nye havemedlemmer! ☺

  4. Ændringer omkring hjemmesiden

 • –  det har desværre ikke været tilfredsstillende med opdateringer og opslag på hjemmesiden, hvorfor bestyrelsen diskuterede forskellige tiltag for at gøre hjemmesiden mere fleksibel
 • –  løsningen bliver, at Martin overtager udviklingen af hjemmesiden og resten af bestyrelsensættes efterfølgende ind i driften af den
 • –  hjemmesiden er snarest på plads igen og herefter vil referater fra bestyrelsesmøderne såledesblive lagt op samme aften som bestyrelsesmødet bliver afholdt
 • –  i den forbindelse vil der også oprettes en sms-service til alle havemedlemmerne med vigtigeopslag m.m.

  5. Opfølgning på påkørsel af infotavlen

 

– infotavlen bliver sat op i løbet af uge 38

6. Opfølgning på ”RenDag 2017”

 • –  vi drak 20 liter slushice og hyggede på trods af vejret
 • –  det gentages igen til næste år
 • –  tak til Pernille, have nr. 71, for initiativet ☺ 7. Opfølgning på dagrenovation i Bartholine

– der er kommet positive tilbagemeldinger omkring fjernelse af lås på containerne

8. Drøftelse af førstehjælpskurser i vintersæson 2017/18 + indkøb af hjertestarter(e)

 • –  opfølgning ift. fondsansøgningen til næste bestyrelsesmøde
 • –  vi undersøger mulighederne for at tilbyde et førstehjælpskursus til alle havemedlemmerne -tidspunkt fastsættes herefter

  9. Henvendelser om truende adfærd i haveforeningen

 • –  hen over sommeren har flere medlemmer henvendt sig, fordi de har følt sig truet og verbalt angrebet af en ekstern havemand
 • –  bestyrelsen tager henvendelserne meget alvorligt og bliver naturligvis nødt til at reagere på dem
 • –  denne adfærd kan på ingen måde accepteres i vores haveforening og vi vil derfor opfordre alle til at overveje nøje, hvem de hyrer som ekstern hjælp
 • –  se eventuelt vedtægterne § 7.610. Orientering omkring byggeansøgninger
 • –  husk at fremsende eventuelle byggeansøgninger, hvis du i løbet af sæsonen har opsat drivhus, redskabsskur m.m. og har ”glemt” at ansøge, da det kan blive et problem i forhold til forsikringen og salg, hvis ikke vi har registeret dit drivhus, redskabsskur m.m.
 • –  indtil videre har vi sendt to dispensationsansøgninger til Nordjysk Kreds, som er blevet bevilliget11. Vigtige datoer
 • –  10. oktober 2017 kl. 19:00 – Bestyrelsesmøde OKTOBER
 • –  15. oktober 2017 kl. 10-12:00 – Containerdag
 • –  14. november 2017 kl. 19:00 – Bestyrelsesmøde NOVEMBER
 • –  12. december 2017 kl. 19:00 – Bestyrelsesmøde DECEMBER
 • –  9. januar 2018 kl. 19:00 – Bestyrelsesmøde JANUAR
 • –  15. januar 2018 – frist for indsendelse af forslag til generalforsamling 2018
 • –  15. februar 2018 – ordinær generalforsamling 2018
 • –  29. mart 2018 – vandåbning 2018, hvis frosten er af jorden (OSB! Skærtorsdag – ikke lørdag,som det plejer!)

  12. Eventuelt

 

– bestyrelsesmedlemmernes telefonnumre vil fremover fremgå på hjemmesiden