• den 15. november 2017

Bestyrelsesmøde 14. nov. 2017

Referat: Bestyrelsesmøde 14. november 2017

Deltagere:
Lars, have nr. 77
Jonna, have nr. 132 (ordstyrer)
Anne, have nr. 19
Martin, have nr. 147
Petra, have nr. 79 (referat)

Meldt afbud:
Ingen

Bestyrelsesmødet blev denne gang afholdt hos Jonna i hendes private gemakker – hun gav øl, vand og hjemmelavede æbleskiver.

0. Rettelse i dagsorden + aftaler omkring kommende bestyrelsesmøde

 • –  prioritering af de vigtigste punkter på dagsordenen
 • –  se eventuelt opdateret liste over vigtige datoer1. Godkendelse af sidste referat eller eventuelle tilføjelser

– godkendt, ingen tilføjelser
2. Gennemgang og status af vores regnskab

– gennemgang godkendt

3. Gennemgang og status af byggesagerne – herunder besøg fra Park- og Naturforvaltningen

 • –  Husk at fremsende eventuelle byggeansøgninger!
 • –  bestyrelsen arbejder fortsat på højtryk og er i gang med at gennemgå allebyggeansøgningerne og giver tilbagemeldingerne individuelt til de enkelte ansøgere
 • –  Lars ringer til Steen B. Andersen fra Park og Naturforvaltningen (Aalborg Kommune) for atlave en ny aftale, da ingen fra bestyrelsen kan mødes onsdag, den 22. november kl. 13:304. Havesalg i perioden

– der er solgt en enkel have siden sidste bestyrelsesmøde

5. Formandsmøde i Nordjysk Kreds – nyt herfra

 • –  Aalborg Kommune ønsker et overblik over problemstillingen omkring overbebyggelse og afstand til skel og beder derfor alle kolonihaveforeningerne om en oversigt over de reelle forhold i haverne med henblik på at give en kollektiv dispensation for eventuelle overskridelserbestyrelsen ligger en skitse ud som eksempel og vil tage sagen op til generalforsamlingen 2018
 • –  Forbundskontingentet stiger desuden med 50kr per have/medlem fra 2018 grundet udflytning til nye lokaler og ansættelser af flere medarbejdere Nordjysk Kreds stemte imod Kolonihaveforening i Aalborg

– til de interesserede læsere vedhæftes referatet fra mødet (se bilag 1, 1.1, 1.2 og 1.3)

6. Forsikring

– den kollektive forsikring stiger med 5% i 2018 på grund af større udgifter til bl.a. indbrud i løbet af de sidste par år

7. Indbrud

 • –  der opleves utryghed ift. indbrud og hærværk især i løbet af vintersæsonen, som mest foregår de steder i foreningen, hvor der er ”ro og fred”
 • –  bestyrelsen opfordrer alle i haveforeningen til at fjerne værdigenstande og eventuelt anskaffe (ved behov) et alarmsystem
 • –  hvis der er nogen, som har nogle gode idéer til forebyggelse af indbrud, send dem endelig til bestyrelsens mail: mail@bartholine.dk8. Havepræmier

– vi undersøger vilkårene for præmieuddeling for i år til næste bestyrelsesmøde

9. Aktiviteter i løbet af vintersæsonen

 • –  efter gennemgang af forskellige tilbud, besluttes der køb af hjertestarter og opsætning af denne ved indgangen på Annebergvej inden udgangen af 2017
 • –  i forbindelse med køb af hjertestarter vil der blive afholdt et kort førstehjælpskursus til havemedlemmerne i marts 2018 – der vil være en lille egenbetaling, resten af beløbet dækker haveforeningen – invitation vil lægges på FB, hænges i infotavlen og sendes som mail/besked10. Generalforsamling 2018 – herunder foreningens vedtægter

– gennemlæsning af Annes forslag til ændringerne til næste bestyrelsesmøde 11. Vejafhøvling – forslag til fremtidig ”vejpleje”

– der undersøges tilbud og muligheder for mere effektiv ”vejpleje”

12. Vigtige datoer

 • –  12. december 2017 kl. 19:00 – Bestyrelsesmøde DECEMBER (hos Petra)
 • –  9. januar 2018 kl. 19:00 – Bestyrelsesmøde JANUAR (på ”Huset” i Hasserisgade)
 • –  13. januar 2018 kl. 12:00 – Nytårskur på ”Huset” i Hasserisgade for bestyrelsen samt allefrivillige i foreningen (vurderingsudvalg og containervagter)invitation sendes inden jul
 • –  15. januar 2018 – frist for indsendelse af forslag til generalforsamling 2018
 • –  15. februar 2018 – ordinær generalforsamling 2018
 • –  29. mart 2018 – vandåbning 2018, hvis frosten er af jorden (OSB! Skærtorsdag – ikke lørdag,som det plejer!)13. Eventuelt

– referaterne fra bestyrelsesmøderne hænges fremover også i infotavlen

 

 • –  vandlukningen var en stor succes
 • –  containerne står fortsat i haveforeningen – de samles op sidst på måneden efter aftalemed kommunen (kommunen er bagud med afhentningen)
 • –  Lars indhenter pris til vedligeholdelse af haveforeningens hovedvandur til næstebestyrelsesmødeHUSK, at der også i år ikke må foregå overnatning i kolonihaverne fra kl. 21:00 til 06:00!