• den 16. august 2018

Bestyrelsesmøde 14. August 2018

Bestyrelsesmøde 14.aug. 2018 

Deltagere:
Jonna, have 132
Jeanne, have 145
Lars have 77
Charlotte have 8
Petra have 79
Martin 147

  1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde samt eventuelle tilføjelser

Godkendt

  1. Havetjek

12 haver får en henvendelse – heraf får en enkelt gebyr. Flere haver skal kigge på deres havelåger, de skal være i orden, og lågen skal kunne låses. Hvis man har hækplanter, som er gået ud eller fjernet ifm. byggeri, skal de erstattes.

Vi skal henstille til at man holder sidehækkene fri for ukrudt – så bliver naboen også glad.

  1. Gennemgang og status på regnskab 2018

Gennemgået

  1. Gennemgang af byggesagerne

Ansøgninger er godkendt.

  1. Havesalg i perioden

Der har været et salg i perioden

  1. Containere

Vi forsøger som tidligere at skaffe en container til ”Småt/brændbart”. Vi undersøger senere om der er behov for flere container til fx byggeaffald, jern eller andet.

Desuden diskuterede vi fremtidig håndtering af affald, herunder evt. etablering af molokker.

  1. Besøg af Tryg

Vi har haft besøg af vores assurandør fra Tryg, Per Jensen. Vi havde et rigtig godt møde, hvor vi bl.a. afstemte forventninger til fremtidig samarbejde.

  1. Arbejdsopgaver

Skilte som aftalt på generalforsamling.

Gennemgang af GDPR for haveforeningen

  1. Evt

Intet