• den 15. november 2018

Bestyrelsesmøde 13. November 2018

Bestyrelsesmøde 13.november 2018

Deltagere:
Jonna, have 132
Jeanne, have 145
Lars have 77 (afbud)
Charlotte have 8
Petra have 79 

  1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde samt eventuelle tilføjelser

Godkendt

  1. Gennemgang og status på regnskab 2018

Gennemgået

  1. Gennemgang af byggesagerne

Der er kommet et par nye byggesager, som afventer behandling

  1. Havesalg i perioden

Siden sidst er der solgt 3 haver.

  1. Containere

Martin og Jonna arbejder videre med en løsning, som bliver fremlagt på næste generalforsamling.

  1. Arbejdsopgaver

”Indkørsel forbudt skilte” indkøbes og opsættes snarest.

  1. Hjertestarter

ER nu tilmeldt hjertestarter.dk, hvor den nu kan spores.

  1. Vigtige datoer

Næste vigtige dato er den 14.januar, hvor der er frist for indsendelse af forslag til generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afholdes den 14.februar kl. 19.00 – sted meddeles senere.

  1. Evt