• den 13. marts 2018

Bestyrelsesmøde 13. Mar. 2018

Referat: Bestyrelsesmøde 13. marts 2018 

Deltagere:

Jonna, have nr. 132

Jeanne, have nr. 145

Meldt afbud:

Anne-Sofie, have nr. 24

Petra have nr. 79

Lars have nr.77

Bestyrelsesmødet blev denne gang afholdt hos Jonna

 1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde samt eventuelle tilføjelser

Godkendt

 1. Gennemgang og status af vores regnskab 2018

Gennemgået

Det er en stille periode – men i løbet af de næste 3 uger kommer der opkrævninger ud vedr. leje 1.halvdel af 2018.

Denne opkrævning består af:

 1. Haveleje 1.halvdel af 2018,
 2. Hensættelse til vandledning 100 kr.
 3. Afregning af vandforbrug 2017 17 kr. pr. m3

 

 1. Gennemgang og status af byggesagerne

Jeanne og Lars er i gang med flere byggeansøgninger

 1. Havesalg i perioden

Siden januar er der solgt 2 haver 

 1. Opfølgning på arbejdsopgaver
 • containere: Vi får nye containere til dagrenovation i år, og de bliver kun tømt hver anden uge. Derfor kommer der til at stå 14 containere i stedet for de sædvanlige 7. Vi holder nøje øje med, hvordan det går. Vi vil også opfordre medlemmerne til at være opmærksomme på, om det dækker vores behov.
 • Afhøvling af veje er bestilt.
 1. Vigtige datoer

Vandåbning er planlagt til den 24.marts, og vi følger med i vejrudsigten og krydser fingre for, at vi kan åbne som planlagt. 

 1. Eventuelt

Intet