• den 18. maj 2020

Bestyrelsesmøde 13. Maj 2020

Referat af bestyrelsesmøde

Bartholine Jørgensens Minde, Aalborg.

ONSDAG den 13. maj 

Deltagende: Jonna, Hedvig, Jeppe, Lisbeth, Lars og Charlotte

Mødet foregik hos Lisbeth i have 110

Punkter til dagsorden 

 1.  Økonomi
 2. Ingen ændringer siden sidst
 • Byggeansøgninger 
 • Der skal stadig søges gennem kommunen ved dokumentation af yderligere bygninger på grunden samt orientere bestyrelsen på baggrund af kommunens godkendelse
 • Afhøvling af grusveje
 • Er gjort, der bliver holdt øje med yderligere behov i løbet af sæsonen
 • Lås ved Annebergstien
 • Er lavet, samme nøgle gælder stadig
 • Affalds Situationen 
 • Vi afventer fortsat endelig godkendelse af molokker, derfor er de grønne affaldscontainer stadig i brug indtil videre. Vi beder om sortering containere til metal, plast, pap og papir.
 • De haver, der har afgivet havestykke til molokker bliver kompenseret for afgivne m2 efter gældende regler for havevurdering. 
 • Kørsel – ”hvad er tilladt”  
 • 15 km/t
 • Forbudt at parkere i haveforeningen
 • Af og pålæsning tilladt
 • Flere oplever alt for høj fart i haveforeningen, derfor henstiller bestyrelsen til at overholde de i vedtægterne gældende fartbegrænsninger på 15 km/t
 • Havesyn 
 • Efter havesyn: 14 have, der stadig mangler at lue indtil naboen, modtager en sms, hvor der henstilles til at få luget inden 4 dage, hvorefter man giver besked om, at det er blevet gjort. Hvis der ikke sendes besked og arbejdet ikke er udført, gives der et gebyr på 300 kr.
 • Evt. 
 • Sæsonens container dage er udsendt i ”nyttige oplysninger”, da første referat blev sendt ud.
 • Mona have 64 har meldt sig til at hænge relevante oplysninger op i glasmontren,
 • Som en yderligere service adviseres havesyn også på facebook
 • Vi vil minde om at man også skal have sin hund i snor og fjerne dens efterladenskaber i haveforeningen.
 • Bestyrelsen henstiller til, at man taler med hinanden om evt. udfordringer imellem naboer.

Næste havesyn og bestyrelsesmøde den 10. juni, starter 15.30 med havesyn og kl. 17.00 med bestyrelsesmøde hos Jonna