• den 27. august 2019

Bestyrelsesmøde 13. August 2019

Bestyrelsesmøde 13. august 2019

Deltagere:
Petra, have nr. 79 (afbud)
Charlotte Zon, have nr. 8 – NÆSTFORMAND
Jonna, have nr. 132 – KASSERER
Lisbeth, have nr. 110
Mathias, have nr. 148 

Meldt afbud:

Petra

Bestyrelsesmødet blev denne gang afholdt hos Charlotte J

1. Velkommen

 • ved havesyn denne gang tjekkede vi for ukrudt under hæk og langs siderne. De som ikke har opfyldt kravene, er blevet kontaktet for at undgå et gebyr.

2. Status på det aktuelle regnskab

 • regnskabet ser fortsat fint ud – ingen større afvigelser eller overraskelser i regnskabet

3. Status byggeansøgningerne

 • det er fortsat meget vigtigt at vide for alle kolonihavemedlemmer, at en eventuel ombygning/tilbygning eller nybyggeri stadig skal godkendes hos bestyrelsen, inden ansøgeren selv sender den videre til kommunen til godkendelse

4. Status på molokkerne – opdatering på containerløsningen/-situationen

 • Jonna og Martin arbejder fortsat ihærdigt på vores molokløsning, som desværre kommer til at tage længere tid end oprindeligt forventet
 • i øjeblikket er vores bedste bud, at molokkerne bliver etableret efter højsæsonen, dvs. i september/oktober og vi dermed må klare en sæson mere med vores containere
 • bestyrelsen henstiller i den forbindelse alle til at byde ind ift. frem- og tilbagekørsel af containerne de respektive dage
 • der vil komme løbende opslag på Facebook samt opslag på opslagstavlen med kalender for afhentning af containerne
 • i 2018 blev containerne tømt hver 14. dag – både restaffald og sorteret affald; restaffald bliver også i år afhentet hver 14. dag, men pap/papir og plast/metal bliver dog kun hentet hver 4. uge (cirka en gang om måneden)
 • bestyrelsen holder øje med, om der bliver behov for flere containere hen over sommeren og informerer selvfølgelig også fortsat løbende

5. Havesalg siden sidst

 • der er solgt 2 haver siden sidst

6. Opfølgningpå arbejdsopgaverne i bestyrelsesgruppen

 • se eventuelt oversigten over flere af vores faste arbejdsopgaver i de foregående referater
 • hermed oversigt over de vigtigste opgaver indtil videre:
 • håndtering af byggesager (Mathias) – løbende (se ovenfor)
 • håndtering af haveoverdragelser (Jonna) – løbende
 • modernisering af vedtægterne v/ samling af vedtægtsudvalget (tidligere Jonna, nu overdraget til Petra) – de første to møder er afholdt med medlemmerne af vedtægtsudvalget, som meldte sig ved generalforsamlingen 
 • bestilling af haveaffaldscontainere samt tømning af dem (Jonna) – der arbejdes p.t. på en mere holdbar midlertidig løsning (se ovenfor)
 • planlægning arbejdshold til containertømning (Lisbeth) – løbende
 • netværksarbejde med resten af kolonihaverne på Annebergvej (Petra) – i gang

7. Vigtige datoer: 

 • ”Tour-de-kolonihave”: Besøg i Aablink, hvor der var rundvisning og der blev drøftet hvordan øvrige haveforeninger, håndtere vedtægter/havesyn o.lign. Næste besøg er i vores forening og bliver den 4. sept. kl. 17 – mere info følger (Petra)
 • der er  ”Åben Have”-dag, torsdag den 29.aug. 19.00 – 20.30 (Info på Bartholines Venner samt på opslagstavlen)
 • torsdag den 29.aug. afholder Nordjysk Kreds vurderingskursus – bestyrelsen og vurderingsudvalget deltager 

8. Punkter til næste møde.

 • ?

9. Eventuelt

Mange solrige sommerhilsner fra

Bestyrelsen i Bartholine Jørgensens Minde