• den 19. november 2019

Bestyrelsesmøde 12. November 2019

Deltager: Mathias, Jonna, Charlotte, Lisbeth

Fraværende: Petra

Bestyrelsesmødet foregår hos Charlotte

  1. Velkommen
  2. Eventuelle tilføjelser/ændringer til sidste referat: Der er ingen ændringer
  3. Status på det aktuelle regnskab: Vi følger budgettet fint, uden de store udsving
  4. Status byggeansøgninger: Ligger fortsat ved Aalborg Kommune, dog skal ansøgninger sendes til bestyrelsen til førstehåndsgodkendelse
  5. Status molokkerne: Vi har fået godkendelsen og vil gå i gang snarest muligt med det endelige planlægningsarbejde med entreprenør firma.
  6. Havesalg siden sidst: Der er solgt to haver
  7. Opfølgning på arbejdsopgaver i bestyrelsesgruppen: Forberedelse til generalforsamling.
  8. Vigtige datoer: Forslag til generalforsamling skal være formanden i hænde senest 13. januar 2020. HUSK generalforsamling torsdag den 13. februar 2020.
  9. Punkter til næste bestyrelsesmøde: Opfølgning på ovenstående punkter
  10. Eventuelt: –

Mange november hilsner fra

BESTYRELSEN