• den 25. juni 2018

Bestyrelsesmøde 12. Juni 2018

Referat: Bestyrelsesmøde 12.juni 2018

Deltagere:
Jonna, have 132
Jeanne, have 145
Lars have 77
Charlotte have 8
Petra have nr.79
Martin 147

Bestyrelsesmødet blev denne gang afholdt hos Jonna

 1. Anne Sofie har af personlige årsager valgt at trække sig fra bestyrelsesarbejdet. Vi byder Charlotte velkommen i bestyrelsen,
 2. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde samt eventuelle tilføjelser
  Godkendt
 3. Havetjek
  Der var markant færre haver med mangelfuld vedligeholdelse end sidste måned.
 4. Gennemgang og status af vores regnskab 2018
  Gennemgået
 5. Gennemgang og status af byggesagerne
  Jeanne og Lars følger op på indkomne sager.
 6. Opmåling af haver
  Vi er i gang med at gennemgå indkomne skitser – der er kommet rigtig mange ind, men vi følger op på de resterende
 7. Havesalg i perioden
  Der er solgt 5 haver i perioden.
 8. Containere
  Det ser ud som om, vi har ramt det rette antal containere. Vi må dog konstatere, at foreningen endnu ikke er verdensmester i affaldssortering – det vil vi arbejde frem imod.
 9. Vigtige datoer
  Haveaffaldscontainere den 8.juli
  Frist for 1.hækklipning og havesyn den 10.juli.
 10. Øvrigt 

  Have 94
  Efter en lang og konstruktiv dialog er det lykkedes at finde en god og fremtidssikret løsning for ulovligt el, som var, da den nuværende ejer overtog haven i foråret 2016.
  Have12
  Bestyrelsen var med kort varsel inviteret til møde med og af Børne- og Familieområdet Centrum/ Sydvest. Anledningen til mødet var, at der var indgivet klage over støj fra have 12. Mødet blev imidlertid aflyst.  Vi må beklage at vi ikke som bestyrelse blev involveret tidligere i processen.
  Bestyrelsen er valgt på generalforsamlingen og har af selvsamme grund kontakten udadtil til eventuelle offentlige myndigheder m.m. Derfor vil vi gerne opfordre medlemmer til at følge denne ”kommandovej” Ellers kan det besværliggøre bestyrelsens fremtidige arbejde.
  Klagerne vil blive inviteret til møde med bestyrelsen på et senere tidspunkt.

 11. Evt.
  Intet