• den 16. december 2017

Bestyrelsesmøde 12. dec. 2017

Referat: Bestyrelsesmøde 12. december 2017

Deltagere:

Lars, have nr. 77

Jonna,  have nr. 132 (ordstyrer)

Anne, have nr. 19

Martin, have nr. 147

Petra, have nr. 79 (referat)


Meldt afbud:

Ingen

 

Bestyrelsesmødet blev denne gang afholdt hos Petra med en lille anretning, øl, vand og selv købt krydderkage 🙂

 1. Godkendelse af sidste referat eller eventuelle tilføjelser
 • godkendt, ingen tilføjelser

 

 1. Gennemgang og status af vores regnskab
 • gennemgang godkendt, ikke noget usædvanligt

 

 1. Gennemgang og status af byggesagerne – herunder besøg fra Park- og Naturforvaltningen
 • Husk at fremsende eventuelle byggeansøgninger skriftligt til denne mail: mail@bartholine.dk
 • byggeansøgningerne skal sendes videre til Nordjysk Kreds for at blive godkendt, hvis ikke de opfylder de nuværende krav – derfor tager det ekstra tid med svar
 • Steen B. Andersen fra Park og Naturforvaltningen (Aalborg Kommune) var på besøg og kommer igen i 2019 for at gennemgå bygningerne og haverne à ingen bemærkninger fra ham
 • alligevel ligger der en opgave med at få de enkelte havemedlemmer til at lave en skitse over husenes placering på grundene, da Aalborg Kommune (Nordjysk Kreds) ønsker et overblik over alle kolonihaveforeningerne for at forenkle processen omkring godkendelse og fælles dispensation for husene opført før 2004

 

 1. Havesalg i perioden
 • der er solgt en enkel have siden sidste bestyrelsesmøde og der er også et par få haver til salg i øjeblikket

 

 1. Forberedelse til generalforsamling
 • opgavefordeling:
 • kontakt til Nordjysk Kreds for at få adgang til medlemmernes adresser på trods af at adgangsportalen pt. er lukket pga. vedligeholdelse (i to måneder) à Jonna
 • invitation af en ekstern dirigent à Jonna
 • prioritering af de indkomne forslag den 16. januar 2018 kl. 19:00 hos Petra à hele bestyrelsen
 • udkast til indbydelserne à Jonna
 • print af indbydelserne à Jonna
 • uddeling af indkaldelserne/invitationerne à hele bestyrelsen
 • købe stemmesedler, præmier etc. à
 • sørge for mad & drikke, projektor, lyd osv. à Petra (eller Martin)
 • forberede PPT-fil à Petra
 • forberede formandsberetningen à Lars

 

 1. Vigtige datoer
 • januar 2018 kl. 19:00 – Bestyrelsesmøde JANUAR (på ”Huset” i Hasserisgade)
 • januar 2018 kl. 12:00 – Nytårskur på ”Huset” i Hasserisgade for bestyrelsen samt alle frivillige i foreningen (vurderingsudvalg og containervagter) à invitation sendes inden jul
 • januar 2018 – frist for indsendelse af forslag til generalforsamling 2018
 • januar 2018 – prioritering af de indkomne forslag til generalforsamlingen 2018
 • februar 2018 – ordinær generalforsamling 2018
 • mart 2018 – vandåbning 2018, hvis frosten er af jorden (OSB! Skærtorsdag – ikke lørdag, som det plejer!)

 

 1. Eventuelt
 • containerne står fortsat i haveforeningen – på trods af ihærdig kontakt til firmaet, er der ikke sket noget endnu L
 • Lars indhenter pris til vedligeholdelse af haveforeningens hovedvandur til næste bestyrelsesmøde igen (stadig ikke svar fra VVS-manden)

 

HUSK, at der også i år ikke må foregå overnatning i kolonihaverne

fra kl. 21:00 til 06:00!