• den 19. september 2018

Bestyrelsesmøde 11. September 2018

Referat af bestyrelsesmøde 11.september 2018 

Deltagere:
Jonna, have 132 
Jeanne, have 145 (afbud)
Lars have 77
Charlotte have 8
Petra have 79
Martin 147  

  1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde samt eventuelle tilføjelser 

Godkendt 

  1. Havetjek 

14 haver får en påtale for manglende vedligeholdelse og/eller hækklip.  

Enkelte hække overholder ikke regler for hækhøjde, maks.1.65 ud mod fællesti og op til 1.85 ind til naboer, såfremt man er enige om det. Vi vil opfordre alle til at tjekke egen hækhøjde og ved næste hækklipning justere, så den passer. 

  1. Gennemgang og status på regnskab 2018 

Gennemgået 

  1. Gennemgang af byggesagerne 

Der er givet en enkelt tilladelse 

  1. Haveopmåling 

Lars følger op på kommunens dispensationer 

  1. Havesalg i perioden 

1 have er solgt  

  1. Containere 

Vi arbejder i øjeblikket sammen med en konsulent fra Aalborg Renovation for at finde en løsning af problemer med dagrenovation 

  1. Arbejdsopgaver 

Skilte, ensretning af vej osv. 

  1. Vigtige datoer 

Næste, og årets sidste, containerdag er den 14.oktober 

  1. Evt. 

Intet