• den 27. oktober 2023

Bestyrelsesmøde, 11. oktober

Deltagere: 

Lars, Jeppe, Kit og Charlotte 

Afbud: Lotte, Lisa og Jill 

Afholdt hos Lars i nr. 128

Vandlukning 

Vandlukning bliver den 28. oktober klokken 12. Vi mødes ved indgangen og får en lille en og siger tak for denne sæson til hinanden.

Aflæsning af vand

Vandeturet SKAL aflæses senest 10. november 2023. Man kan enten sende en mail på mail@bartholine.dk, gøre det elektronisk på vores hjemmeside eller sende en sms til kasserer Lisa på telefonnummer 41743847.
Der kommer også sedler op rundt i kolonihaven. 

Afmelding af renovation 

Molokkerne vil være lukket fra søndag 29. oktober 2023. De vil blive tømt og lukket af. 

Forslag om åben låge til havesyn næste år

Bestyrelsen vil gerne lave et enkelt havesyn til næste år, hvor det skal være muligt for bestyrelsen at komme ind i haverne. Dette ønsker vi, fordi vi har fået en del henvendelser i år fra haveejere, som er ærgerlige over, at deres naboer ikke luger under hækken imellem haverne eller at hækken ikke bliver holdt nede. Vi ønsker en åben dialog, i stedet for løftede pegefingre og det tror vi på at vi kan imødekomme ved denne form.  

Næste møde er fredag den 17. november hvor bestyrelsen holder julefrokost. 

Tak for denne sæson – vi ser frem til en god generalforsamling torsdag den 8. februar. 

Med Venlige Hilsner 

Bestyrelsen